Голяма сделка за фотоволтаичната ни индустрия

Фотоволтаичната електроцентрала с. Караджалово има мощност 60,4 MWp
(снимка: ACWA Power Karad)

Най-голямата фотоволтаична централа в България е с нов австрийски собственик. ACF Renewable Energy Limited, дъщерно дружество на ACWA Power, приключи продажбата на своя 100% дял в ACWA Power Karad, собственик на фотоволтаичната електроцентрала с мощност 60,4 MWp в с. Караджалово. Купувач на дела е Enery Development GmbH, австрийски инвеститор и разработчик на проекти в сектора на възобновяемите енергийни източници.

Освен това NOMAC Limited, дъщерното дружество на ACWA Power, също е приключило продажбата на своя 100% дял в NOMAC България – компания, предоставяща услуги за експлоатация и поддръжка на централата ACWA Power Karad, на Enery Development GmbH. Стойността на сделките не беше разкрита.

Двете продажби формират най-голямата сделка във фотоволтаичната индустрия на България до момента. Те са предхождани от подписване на обвързващо споразумение още през декември 2019 г.

Електроцентралата в Караджалово, която е най-голямата фотоволтаична централа на една локация в страната, е генерирала 85,56 GWh неутрална въглеродна енергия през 2019 г.

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ действа като изключителен финансов съветник на продавачите по двете сделки, а CMS София – като техен правен съветник.

„ACWA Power Karad бе една от първите ни инвестиции в соларни фотоволтаични проекти и послужи като първа стъпка към бъдещите ни инвестиции на пазара на възобновяеми соларни фотоволтаици в Близкия изток, Африка и останалия свят”, коментира продажбата Пади Падманатан, президент и главен изпълнителен директор на ACWA Power.

В момента приблизително 25% от общия портфейл на ACWA Power (въз основа на капиталовите разходи), който междувременно се е умножил четири пъти за десет години, се състои от възобновяеми енергийни активи, уточни Падманатан.

Сделката е една от малкото 100%-ови продажби, предприети от ACWA Power. „Докато ние продължаваме да се фокусираме върху възобновяемите енергийни източници, предвид относително малкия размер на тази централа в сравнение с останалите в нашето бързо разрастващо се портфолио, ние вярваме, че е дошъл правилният момент да продадем своя дял в тази централа”, коментира Раджит Нанда, главен инвестиционен директор на ACWA Power.

Коментар