Проблеми с „големия код” тревожат разработчиците

Пускането на код е „емоционално” събитие, споделят повечето разработчици
(снимка: CC0 Public Domain)

Докато повечето приложения, онлайн услуги и дори автомобилите вече работят със стотици хиляди или дори милиони редове код зад кулисите, много от програмите могат да бъдат написани с относително малко редове, благодарение на абстракциите, достъпни в днешните платформи за разработка. Безсървърните предложения и решенията с малко или никакъв код правят още една крачка напред в тази посока. И все пак под всички тези безболезнени интерфейси се крие огромна топка от обем и зависимости.

Всички знаем за предизвикателството на „големите данни”, а сега някои анализатори предупреждават за проблеми с „големия код”, отбелязва публикация на ZDNet. Терминът, появил се в скорошно проучване The Emergence of Big Code на Dimensions Data и Sourcegraph сред 500 разработчици, се отнася до драстичния ръст в обема и сложността на кода. Това включва увеличаване на разнообразието от среди за разработка, платформи и инструменти; ускоряването на графиците за доставка; и очакваната бизнес стойност.

Почти всички екипи за разработка (96%) заявяват, че пускането на код е „емоционално” събитие. Докато мнозина говорят за положителни чувства като удовлетворение, над половината (58%) казват, че изпитват негативни емоции, включително страх и безпокойство, в момента, в който пуснат кода или го представят за преглед. Екипите избягват актуализирането на кода, защото се страхуват от „счупване” на зависимостите.

Едно от най-мрачните разкрития на проучването е как този страх може да повлияе на напредъка в разработките. Три четвърти (74%) от ИТ мениджърите казват, че техните екипи избягват актуализирането на кода, защото не са сигурни в зависимостите и се страхуват, че могат да „счупят нещо”.

Когато ИТ мениджърите са попитани как размерът на кодовата база, измерена в мегабайти и брой хранилища, се е променил през последното десетилетие, повече от половината (51%) казват, че сега в компаниите им има над 100 пъти повече обем на кода, отколкото преди 10 години. Близо всеки пети (18%) твърди, че сега кодът е 500 пъти повече.

„Днешните масивни кодови бази затрудняват разработчиците да откриват, разбират и коригират кода поради значителното увеличение на неговия обем и сложност”, отчита докладът. Подобно на това как големите данни разстроиха работата на екипите за данни, големият код създава нови препятствия пред екипите за разработка, отбелязват авторите на проучването.

Неслучайно все по-търсени от ИТ индустрията са специалистите по тестване на софтуер или услуга, или т.нар. QA (Quality Assurance) експерти. Все повече българи избират тази професия, отчитат от учебния център Нет Ит, където успешно завършилите обучение по QA – софтуерно тестване имат възможност да се реализират на добри позиции в компании по целия свят, вкл. с дистанционна форма на заетост.

Подобно на големите данни, големият код може да бъде дефиниран по линия на четири измерения:

Обем. Налице е експоненциално увеличение в количеството създаден код.

Разнообразие. Сложността на езиците, инструментите и процесите, използвани за разработка на софтуер, продължава да се умножава.

Скорост. Ускорените цикли на доставка означават, че кодът се променя по-бързо от всякога и се доставя практически всеки ден.

Стойност. Преосмислянето на бизнес модели и практики чрез висококачествен софтуер значително увеличи стойността на кода в рамките на предприятието.

Почти единодушно, 99% от анкетираните признават, че големият код оказва пряко въздействие върху бизнес резултатите при разработката на софтуер. Предизвикателствата включват по-малко време за новите разработчици да станат продуктивни (62%), разбиване на кода поради неразбиране на зависимостите (57%) и трудности при управлението на промените в кода (50%).

Коментар