ИТ компаниите у нас наемат въпреки Covid-19

Очаква се драстично увеличение в търсенето на младши софтуерни разработчици
(снимка: CC0 Public Domain)

96% от ИТ компаниите очакват ръст на бизнеса си до 12 месеца, а от тях 36% вече бележат ръст. Въпреки пандемията COVID-19, близо 70% от компаниите инвестират в обучения и надграждане на уменията на служителите си, сочи проучване на образователната организация Телерик Академия.

Докладът „Тенденциите в привличането и развитието на талант в ИТ сектора по време на COVID-19” анализира тактиките и подхода на ИТ компаниите за наемане и надграждане на уменията на служителите по време на пандемията и след нея. Анализът се базира на проучване сред 70 технологични компании в България.

ИТ секторът: устойчив на кризата

96% от анкетираните компании са оптимисти за бъдещето и очакват бързо завръщане към линията на растеж в рамките на по-малко от 12 месеца. От тях 36% вече отчитат ръст на бизнеса си, 43% предвиждат това да се случи до 6 месеца, а 17% – в рамките на година.

Останалите в проучването очакват ръст след малко повече от година. Това е още едно силно доказателство, че ИТ секторът остава най-слабо засегнат от кризата с COVID-19 и ще е сред секторите, които ще излязат най-бързо от нея.

Същевременно, 77% от компаниите са запазили възнагражденията на служителите си непроменени, а 1% от тях дори са ги увеличили в периода от март насам. 12% споделят, че бюджетите им са все още в процес на преразглеждане, а едва 8% са ги редуцирали.

Търсенето на софтуерни експерти продължава

Висок е процентът на компаниите, които не са променили или са завишили (60%) плановете си за назначаване на нови служители от март насам. Планирайки напред, 1/2 от компаниите не очакват да променят надолу плановете си за назначаване на кадри до края на 2020 г. спрямо очакванията им преди пандемията. От тях 13% дори предвиждат увеличение на новите назначения. В същото време 36% изчакват допълнително развитие на ситуацията, за да планират действията си, а 17% по-скоро очакват спад в назначенията.

97% от анкетираните посочват софтуерните разработчици като най-търсени нови служители, следвани от QA инженери (41%), бизнес анализатори (33%) и продуктови мениджъри (25%).

Макар и с лека промяна в процентите, компаниите очакват това да останат тенденциите и след края на пандемията. Същевременно анкетираните предвиждат драстично увеличение на търсенето на младши софтуерни разработчици, QA инженери и бизнес анализатори спрямо първите 6 месеца от началото на пандемията през март.

„Проучването разкри и друга благоприятна тенденция за местната екосистема – 1/4 от участниците планират да разширят екипите си с продуктови мениджъри. Ролята е относително нова, но е ключова за развитието на успешни продукти и услуги. Това за нас е знак за доброто състояние на сектора у нас и катализатор за създаването на все повече иновации от българските технологични компании”, коментира Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия.

В центъра остават хората и тяхната подготовка

За да могат да се справят с предизвикателствата, породени от COVID-19, ИТ компаниите трябва да разполагат с отлично подготвени служители с точните умения, се отбелязва докладът.

В момента 69% от компаниите споделят, че развиват нови умения у служителите си или надграждат съществуващите им. За 57% най-висок приоритет е развитието на личностните и комуникационни качества на служителите чрез обучения. На второ място остава повишаването на гъвкавостта и адаптивността на служителите (за 47%), а на трето – с много близък резултат е развитието на технологичната подготовка (за 44%).

Петте най-популярни направления, в които бизнесът развива своите служители, са React, DevOps, облачна инфраструктура, Java за напреднали и продуктов мениджмънт.

„Допитването ни до ИТ компаниите ясно показва положителни тенденции, въпреки COVID19. Истината обаче е, че никой не знае с пълна сигурност какво предстои – пандемията, в която се намираме днес, е доказателство за това. Затова и най-сигурната стратегия за бъдещето остава инвестицията в развитието и обучението на хората, основен двигател в нашата индустрия”, заключи Александра Мечкова.

Коментар