Еколози алармират за азотен диоксид над нормите в София

София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите
(снимка: CC0 Public Domain)

Замърсяването на въздуха с азотен диоксид (NO2) е проблем за столицата, алармира нов доклад на Екологично сдружение „За Земята”. Това рядко се споменава, особено на фона на този с фините прахови частици, заради които България дори е осъдена през 2017 г. за системно замърсяване.

Основният извод от анализираните данни е, че София потенциално има проблем с концентрации на азотен диоксид над нормите, който поради специфичното разположение на официалните станции не се отчита като такъв. Замърсяването на въздуха е рисков фактор за развитие на дихателни проблеми, които често са предпоставка и за по-тежка симптоматика при заболяване от COVID-19, предупреждават еколозите.

Според публикуваните данни,  в две от общо 42 точки на измерване има превишаване на средногодишната норма, а в една концентрацията е малко под прага – само с 0,09 микрограма на кубичен метър. Отделно, в 12 от изследваните локации, за които няма данни от цяла година, има също стойности над средногодишната норма. В над  1/3 от точките на измерване те са близки до или над средногодишната норма за азотен диоксид.

Анализираните данни са за периода 3 юни 2019 – 31 май 2020 година и са част от измервания, направени от доброволците на AIRBG в партньорство с немската организация „Дойче Умвелтхилфе” (Deutsche Umwelthilfe /DUH). За отчитане на замърсяването са използвани дифузионни тръби. Автор на анализа е д-р Ангел Буров, преподавател в катедра „Градоустройство” в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).

Азотният диоксид е отровен газ с остра миризма и освен с белодробни проблеми, той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност, инсулт и коронарна болест на сърцето. Съществен въпрос от епидемиологична гледна точка е и каква част от хората в София са изложени на по-дълги или по-кратки периоди на замърсяване с NO2 над и близо до критичните норми, включително прагови концентрации и алармени стойности.

Според д-р Ангел Буров, трябват ни по-надежден транспортен модел и анализи на трафика, измервания по-близо до улицата, където се движат хората и в градските каньони между сградите. На база на тях може да се прави добро дисперсионно моделиране на замърсяването на въздуха с азотен диоксид, както и оценка на експозицията на гражданите и посетителите на София.

Замърсяването с азотен диоксид в градовете идва основно от транспорта. За това говори и фактът, че през март и април 2020 г. чужди изследователи показаха спадане на стойностите. Причината е намаляването на трафика заради COVID-19.

„В момента Столична община разработва поредната програма за въздуха, със стотина мерки, но замърсяването с азотен диоксид дори не е отчетено. Надяваме се това да бъде коригирано, когато документът бъде представен на софиянци за коментари до края на година”, коментира Ивайло Хлебаров от екип „Чист въздух” на Екологично сдружение „За Земята”.

Коментар