Еко-решение за София: слънчева топлоцентрала

Все повече европейски градове разпознават технологията на слънчевите топлоцентрали като ключова в прехода към нисковълеродна икономика (снимка: izeb.eu)

Слънчева топлоцентрала може да грее столичани чрез публично-частно партньорство. София може да се сдобие с екологично чиста топплоцентрала, която да добива енергия от слънцето и да я подава в топлофикационната мрежа на града за отопление на жилищните сгради в столицата.

Предложението идва от SOLID – един от най-големите в Европа разработчици на слънчеви топлофикационни и охладителни системи. Аналогична система за добив на слънчева топлоенергия от комунален мащаб вече се проучва в „съседен” Белград, съобщи GreenTech.bg.

Изпълнителят на проекта може да предложи и финансиране на слънчевата инсталация при наличието на договор за изкупуване на слънчевата топлина от „Топлофикация София” и частично грантово подпомагане от страна на Столична Община.

Австрийската компания SOLID и българският й партньор – Институт за нулевоенергийни сгради (ИНЕС) – вече са внесли предложение за проучване, проектиране и изграждане на нови топлофикационни мощности към системата на Столична Топлофикация, базирани на слънчева енергия. Проектът може да се реализира чрез публично-частно партньорство (ПЧП).

Предложението предполага столичната топлофикационна компания да включи в мрежата си малка слънчева топлоцентрала, която да подпомогне доставките на топлоенергия директно и да послужи като „изследователска площадка” за проучване на възможностите за по-мащабно въвеждане на еккологичната технология в София.

Резултатите ще са предпоставка за проектиране и изграждане на топлофикационни системи на база слънчева енергия за новостроящите се квартали на столицата. Понастоящем жителите на такива квартали нямат осигурена топлофикационна мрежа – през зимата те се отопляват самостоятелно и това допринася за тежкия, отровен смог, който всяка зима измъчва столицата.

София – контекст

Предложението идва в момент, в който Столичната община е изправена едновременно пред няколко сериозни задачи и предизвикателства.

Замърсяването на въздуха в големия град, особено в зимния сезон, налага екологични алтернативи за битовата електроенергия (снимка: GreenTech.bg / Мария Малцева)

От една страна, належащо е предприемането на мерки за справяне със замърсяването на въздуха в големия град, особено в зимния сезон. Като основен източник на фини прахови частици през студните месеци се сочи битовото отопление, което именно налага търсенето на алтернативни, екологични и устойчиви източници на битова топлоенергия.

От друга страна, националните и регионалните политики изискват прилагане на решителни мерки за намаляване на изменението на климата и адаптация към глобалното затопляне, резултат от което са нарастващият брой климатични екстреми (жеги, засушавания, екстремни валежи).

Не на последно място градът трябва да намери подходящ път за устойчиво развитие на топлофикационните системи в посока предвидима и достъпна, нулевовъглеродна, чиста, възобновяема енергия.

Слънчеви топлоцентрали в Европа

Т.нар. слънчеви топлофикации (СТ) предлагат решение за мащабно и трайно преодоляване на това предизвикателство. Все повече европейски градове разпознават технологията като ключова в прехода към нисковълеродна икономика. До момента 350 СТ с мощност над 350kWth са реализирани в ЕС, а инсталираните мощности нарастват с 35% годишно.

В ЕС вече има инсталирани над 1 милион квадратни метра индустриални панели за производство на топлинна енергия за целите на СТ. Европейската комисия подкрепя развитието и налагането на технологията чрез поредица от проекти по Седма рамкова програма и „Хоризонт 2020”.

Самата SOLID е участник в един от най-мащабните проекти за слънчево топлофициране в Европа – този в австрийския град Грац, където се изгражда колекторно поле с площ от 220 000 кв.м и сезонен буфер за складиране на топлоенергията с обем 900 000 куб.м (водно съдържание). Наречен „:BigSolar”, проектът се осъществява с цел захранване на града с възобновяема топлина през цялата година. Строителството започва през 2019 г.

SOLID разработи подобна концепция за столицата на Сърбия, Белград. Предвидени са слънчеви инсталации с обем 180 000 кв.м, които ще осигуряват 55% от топлинната енергия на топлоцентралата. Сезонното складиране ще има 1 000 000 куб.м. Понастоящем проектът е в етап на разработване.

Възможност за София

SOLID и ИНЕС предлагат да се проучи възможността за изграждане на система тип „BigSolar” със сезонно складиране за централно отопление на София, чрез която да се постигне минимум 5% дял на слънчевата топлоенергия в общия енергиен микс на Топлофикация. Новата мощност може да бъде целенасочено използвана за новостроящи се квартали.

За да може Топлофикация София да придобие опит с широкомащабна слънчева топлинна енергия, ИНЕС предлага да се изгради първата пилотна инсталация в мегаватов мащаб на свободна земя в рамките на имотите на Топлофикация София.

От своя страна, SOLID може да предложи и финансиране на слънчевата инсталация с гарантирано изкупуване на слънчевата топлина от „Топлофикация София” (ESCO договор) при частично грантово подпомагане от страна на Столична Община.

Коментари по темата: „Еко-решение за София: слънчева топлоцентрала”

добавете коментар...

 1. КосБос

  Намаляването на финните прахови частици чрез тази технология ми се струва пълна утопия – там където се отопляват на въглища или дърва там няма изградена мрежа на топлофикация и съответно хората дори да искат не могат да се включат.
  Идеята може да е добра или лоша и това зависи от детайлите – доста “наши хора“ източват средства чрез соларната електроенергия – една принципно добра инициатива.

 2. Yo

  Смогът се задържа в софийската котловина точно защото няма силен вятър.

 3. Диди

  Не слънчева а вятърна топлоцентрала трябва да изгради София.

 4. Colombino

  Не виждам как точно слънчева ТЕЦ ще помогне да борим зимната мъгла.

Коментар