Холистичната уеб защита – движещи фактори

Заплахите за онлайн бизнеса продължават да се увеличават паралелно с неговото развитие
(снимка: CC0 Public Domain)

Холистичните решения за уеб защита – една нова и бързо развиваща се категория решения за сигурност – интегрира три ключови технологии: намаляване на вероятността от отказ на услуга (DDoS), защитни стени за уеб приложения (WAF) и управление на риска при ботове (BRM). Този пазар се оценява на 1,93 милиарда долара за 2020 г., но ще достигне обем от 3,63 милиарда долара към 2025 г., според Frost&Sullivan. Принос за това ще има нарастващото възприемане на подобни решения в индустриите – начело с търговията на дребно.

Пазарът на холистична уеб защита отговаря на нуждата на организациите да разполагат с цялостно, консолидирано решение за защита, чието управление е единно – подобно на един екран – и намалява пропастта между различните генерации системи за сигурност, казват анализаторите от Frost&Sullivan. Нужен е холистичен интерфейс към управлението на тези разнородни решения.

Това е един от големите проблеми за корпоративната сигурност, отчитан от мениджърите в последно време. Разполагайки с многобройни платформи за защита, повечето предприятия са се озовали в плетеница от разнородни технологии и системи. Според някои наблюдатели, техният брой може да надхвърля 100 системи в рамките на една организация. Тези продукти понякога не комуникират помежду си, понякога комуникират зле, понякога имат припокриващи се функции. С обновяването на свойствата им управлението става все по-трудно и сложно.

Наред с това нарастващата сложност на кибер атаките и липсата на специалисти по киберсигурност представляват огромни предизвикателства за потребителските организации, според Frost&Sullivan.

Възможностите за растеж на пазара на холистични системи за уеб сигурност ще варират значително в зависимост от региона. В азиатско-тихоокеански регион (APAC) клиентите предпочитат решения, предлагани от местни доставчици. Ръстът на пазара на холистични системи ще се определя преди всичко от способността на местните доставчици да реагират адекватно на очакванията и нуждите на потребителите.

В Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) продажбите продължават да се движат от местното законодателство, което стимулира компаниите да предприемат превантивен подход към киберсигурността. Затова делът на този сегмент продължава да расте. Осведомеността за холистичните проблеми на защитата на мрежата се разширява.

Северна Америка, поради по-високите разходи за сигурност, представлява най-доходоносният географски пазар за доставчиците на холистични системи за уеб защита. Той ще продължи да бъде основният пазар за компаниите, предлагащи интегрирани WAF, системи за смекчаване на DDoS и BRM решения.

До 2025 г. се очаква регионът на Латинска Америка почти да удвои пазарните приходи, тъй като предприятията ускоряват инициативите си за цифрова трансформация. Доставчиците, които са готови да се справят със специфичните за региона предизвикателства, ще увеличат своя дял от пазара.

„Търговията на дребно, банкирането и финансите, както и високотехнологичните и телекомуникационните компании – това са трите ключови сектора, които движат растежа на пазара на холистични решения за уеб защита”, коментира Микита Ханец, анализатор в областта на ИКТ изследванията във Frost&Sullivan. „Поради ръста на електронната търговия, продажбите на дребно се очаква най-малкото да удвоят приходите си: от 400 милиона долара през 2020 г. до 823,7 милиона долара към 2025 година”.

Заплахите за онлайн бизнеса продължават да се увеличават паралелно с неговото развитие, което води и до нарастване на търсенето на решения за борба с тях. „Тъй като секторът на банките и финансовите услуги е изправен пред трудна задача в стремежа си да предостави сигурни цифрови услуги на клиентите през интернет, браншът ще продължи да търси холистични услуги за уеб защита”, казва Ханец.

„В същото време за много технологични и телекомуникационни компании уеб инфраструктурата е не само решаваща възможност за бизнес, но често и основата на самия бизнес. Следователно прекъсването на услуги, причинено от DDoS атаки например, може да има пагубни последици за позицията на компанията на пазара”, заключава анализаторът.

Коментар