Прогнозират 66% годишен ръст на е-търговията до 2024

Взаимодействието с клиентите чрез цифрови канали е ключово за търговците на дребно
(снимка: CCO Public Domain)

Глобалните разходи за дигитална търговия ще достигнат 18,7 трилиона долара през 2024 година, прогнозира изследователската компания Juniper Research. Като се има предвид, че през 2019 г. пазарът ще възлезе на 11,2 трилиона долара, очертава се 66% средногодишен растеж за разглеждания период.

Според доклада, растежът ще бъде подсигурен както компании, за които електронната търговия е първоначална форма на бизнес, така и от търговци, които са започнали дейността си с традиционни офлайн продажби. Дигиталната търговия ще позволи на играчите от втората категория да изградят по-диверсифициран бизнес модел с нови канали за генериране на приходи в бъдеще.

Експертите на Juniper Research подчертават, че взаимодействието с потребителите чрез цифрови канали е ключово за търговците на дребно, а предпоставка за бъдещ успех е опростяването на процеса на поръчки при запазване на високо ниво на сигурност.

Според анализаторите, най-големият сегмент на дигиталната търговия е отдалечената покупка на физически стоки. Очаква се до края на 2019 г. този сегмент да заеме около 27% от всички разходи за електронна търговия.

Важен фактор за увеличаване на обемите на електронната търговия са т.нар. цифрови плащания. Анализаторите изчисляват, че те ще нарастват с 85% годишно през следващите пет години.

Проучването показва също, че до 2024 г. ще бъдат извършени над 32 милиарда плащания от IoT устройства, главно от „умния дом” и чрез свързани автомобили. За сравнение, през 2019 г. по тези канали ще бъдат извършени 1,8 милиарда транзакции.

Коментар