Български екип развива софтуера на AtScale

Екип от 70 специалисти в София разработва софтуера на AtScale
(снимка: CC0 Public Domain)

Над 90% от процесите по разработване и подобряване на софтуерните продукти на AtScale вече се извършват у нас. Родните специалисти са ключови за развитието на компанията, чийто екип в София наброява 70 души.

„Тяхна е заслугата за ъпдейта, който пуснахме преди няколко дни. Особено важни са нововъведенията, свързани с подобряване на нашия OLAP модел при работата с инструменти за бизнес интелигентност (BI), изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML)”, посочи Момчил Михайлов, вицепрезидент и генерален мениджър на AtScale за Европа, който е в основата на откриването на подразделение в България.

Последният ъпдейт AtScale 2020.5 добавя нови функции в работата на софтуера. Сред ключовите нововъведения е подобрената съвместимост с най-популярните BI инструменти в облака. AtScale 2020.5 е сертифициран за работа с Tableau 2020.3 и подобрява филтрирането при използване на Microsoft Excel Top-N – това улеснява бизнес потребителите да анализират големи обеми от данни в облачното пространство.

Подобрен е и матричният изглед при създаване на сложен Cube. Сега клиентите могат да изграждат, възприемат и редактират големи модели от данни с важно значение за бизнеса по-лесно чрез новия Matrix View.

Междувременно, AtScale разширява екосистемата си от партньори, базирани в облачното пространство. Okta, лидер в Cloud IAM пространството, вече е част от семейството на компанията. Ъпдейтът 2020.5 предлага органична API интеграция към Okta в допълнение към вече съществуващата LDAPS съвместимост.

AtScale е американска компания, специализирана в облачните услуги, съхранението и обработката на големи масиви от данни. Нейният софтуер позволява на клиентите да виртуализират аналитични данни, независимо къде се съхраняват, като така е възможен единен изглед на информацията към BI, AI и приложения за машинно обучение.

Коментар