Над три четвърти от хората поставят щастието над парите

Човешките взаимоотношения и контакти внасят смисъл и щастие в живота, казва лорд Ричард Лайърд
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобално проучване показва интересни ефекти от карантинните мерки върху възприятията на хората за щастие. Така например, над три четвърти от интервюираните над 12 500 души в 12 страни са убедени, че щастието трябва да бъде поставено над парите.

Вследствие на несигурността и изолацията по време на карантинните мерки през 2020 г. хората са променили възгледите си за това какво ги прави щастливи и какво определят като житейски важно, сочи проучването Wall’s Happiness Research 2020. Към днешна дата повече от половината анкетирани си дават по-ясна сметка за значението на социалните контакти и живота в общност.

65% от респондентите съобщават, че трайно са променили възгледите си за това какво е щастие. Резултатите от изследването сочат, че щастието е изведено като приоритет и че сега онова, което най-съществено допринася за него, е грижата за хората от всички слоеве на обществото.

На въпроса какво е важно и какво ги прави щастливи у дома по време на изолация анкетираните от различни поколения отговорят:

 • човешките взаимоотношения (58%);
 • прекарването на време на открито (45%);
 • физическите упражнения (42%);
 • работата (35%).

Над три четвърти (78%) от хората в световен мащаб са убедени, че щастието трябва да бъде поставено над парите. Тази заявка за промяна се подкрепя от по-младите членове на обществото, като във възрастовата група 25-34 години се наблюдава най-голям дял привърженици.

Вместо да оценяват с приоритет индивидуалния финансов успех, статуса и личното имущество, днес хората придават по-голямо значение на социалните контакти и битието в общност като фактори, които са изключително важни за щастието.

„Това, което сочат данните, е индикация за по-широка обществена промяна. Твърде дълго хората свързваха материалното имущество, финансовия просперитет и успеха с щастието. И макар че всичко това несъмнено е важно, сега все повече осъзнаваме, че именно човешките взаимоотношения и контакти внасят истински смисъл и щастие в живота”, посочва лорд Ричард Лайърд, професор в London School of Economics и съавтор на Доклад за световното щастие.

„Прекалено дълго хората търсеха щастието в грешната посока, докато времето, прекарано в изолация от семейството и приятелите, промени оценката ни за значимостта на човешките взаимоотношения и подкрепата на общността”, добавя той.

Данните показват, че по-младите поколения ще направляват промяната в начина, по който се стремим да постигнем щастието. 70% от 25-34-годишните споделят, че са променили мнението си по въпроса за щастието. Следват 35-44-годишните с 68% и 16-24-годишните с 65%. Хората на възраст между 45 и 55 години, както и тези над и 55 години са с най-нисък процент променени възгледи.

Коментари по темата: „Над три четвърти от хората поставят щастието над парите”

добавете коментар...

 1. Бабел

  Интересно за какво се правят такива проучвания?
  На кого служат резултатите?
  Щом щастието е над парите, ами да се увеличи мизерията,та по-щастливи да станем
  Ето това е фичута /анаграма е …размести някои срички и ще узнаеш посланието…/

Коментар