Huawei разкри потенциала на 5G в индустрията

Huawei откри изложбен център за 5G технологии в централата си в Шънджън
(снимка: Huawei)

5G не е само мобилна технология, ограничена до междуличностна комуникация. Технологията от пето поколение може да се използва в широка гама от нови индустриални приложения в производството, транспорта и земеделието, както и в здравеопазването, образованието и градската сигурност, стана ясно от виртуално събитие на Huawei.

Нов изложбен център за прилагане на технологията от пето поколение за индустриални цели – 5G Industry Application Center – откри Huawei в централата си в Шънджън, Китай. Четири категории продукти демонстрира компанията пред българските участници във виртуалното посещение на центъра – бизнес „инсайти”, сценарии за индустриални приложения, елементи на индустриално приложение и изграждане на капацитет.

Изложбената зала осигурява среда за представяне на 5GtoB (5G за бизнеса) решения, които стимулират производителността на широк спектър от индустрии – минна, циментова, желязо-преработваща промишленост, електроснабдителна мрежа, пристанища и др.

Така например, технологията от пето поколение може да подобри процесите в минната промишленост чрез интелигентно дистанционно управление на машини и съоръжения и инспекция на подземни маршрути, което ще намали броя на работниците под земя (до 50%) за повече безопасност. Това ще доведе и до намаляване на производствените разходи.

Изложбена зала на Huawei осигурява среда за представяне на 5GtoB решения
(снимка: Huawei)

В индустрията на стоманодобива 5G технологията позволява мониторинг на производствените площи и експлоатация на различни съоръжения, като това би могло да доведе до намаляване броя на работниците с 30% и  нарастване на производителността с 26%, казват от Huawei.

5GtoB ще даде тласък и на интелигентната електрическа мрежа. При проверка на електрическата мрежа става възможна употребата на устройство за патрулиране (дрон, 5G камера  или робот) и инспекция, което може да спести 80% от разходите.

Навлизането на 5G, което предстои тази година в България, е решаващо условие за развитието на тези сектори от икономиката и бъдещата им конкурентоспособност на световния пазар, подчертаха от Huawei. Компанията съобщи, че ще представи скоро пред обществеността у нас характеристиките и приложението на 5G за промишлеността и бизнеса, както и сигурността на оборудването.

Коментар