Старите акумулатори в животоспасяваща кауза

Навременната помощ с дефибрилатор може да спаси живота при инфаркт
(снимка: Фондация „Първите три минути”)

Фондация „Първите три минути” поставя дефибрилатори на обществени места с пари от стари акумулатори. Инициативата вече е спомогнала за осигуряване на обществено достъпен дефибрилатор във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Годишно в света от инфаркт умират един или двама души на всеки хиляда. Голяма част от тези хора могат да бъдат спасени и с тази мисия се е заела българската Фондация „Първите три минути”. Тя започна кампания за поставянето на обществено достъпни дефибрилатори на оживени места в столицата.

Средствата за апаратите се събират от връщане на стари автомобилни акумулатори, което на практика обединява две важни каузи – екологична и тази за осигуряване навременна помощ на хора, нуждаещи се от дефибрилатор.

„В град София живеят и работят над два милиона души. Статистиката сочи, че над 20 000 от тях ще загинат от сърдечен арест през следващите десет години. Това може да се предотврати чрез незабавно оказване на първа помощ и дефибрилация в рамките на първите три минути след инцидента”, каза Марияна Манушева, председател на фондацията.

Важен акцент от инициативата е, че средствата по тази кампания се набират единствено чрез предаване за рециклиране на излезли от употреба автомобилни акумулатори. За закупуването на един съвременен автоматичен дефибрилатор са необходими приблизително 200 автомобилни акумулатора.

Фондацията си поставя за цел да осигури сто автоматични дефибрилатора, както и обучение на 1000 човека за работа с тях и оказване на първа помощ при сърдечен арест.

„У нас има регистрирани близо 4 милиона автомобила в движение. При среден живот на един акумулатор от около 5 години, това означава, че около 800 хиляди акумулатора се подменят всяка година – 40 пъти повече от необходимите за осигуряване на 100 дефибрилатора за най-оживените места в София”, коментила Манушева.

За реализацията на кампанията екипът на „Първите три минути” разчита на подкрепа както на компании, организации и институции, така и на отделните гражданин. Първият успех вече е факт – осигурени са необходимите средства за закупуване на първия обществено достъпен автоматичен дефибрилатор в България, който е поставен във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Коментар