Петте най-големи риска за безопасността в интернет

Излагането на онлайн рискове е спаднало с три процента спрямо предходната година
(снимка: Microsoft)

Хората по цял свят да възприемат отговорно поведение и „дигитална култура“ (digital civility), да се отнасят помежду си с уважение и достойнство онлайн, призова Microsoft, като публикува и резултати от проучване, които разкриват най-сериозните онлайн рискове за потребителите.

В проучването, направено през май 2020 г. в 32 държави, Microsoft изследва състоянието на дигиталната култура, за да прецени нагласите и възприятията на тийнейджърите (13-17 години) и възрастните (18-74 години). Проучването включва въпроси като „Какви онлайн рискове сте изпитали Вие и Вашето близко обкръжение, кога и колко често са възниквали рисковете и какви последствия и действия са били предприети?“ и измерва излагането на 21 онлайн риска в четири области: поведенческа, морална, сексуална и лична/натрапчива, в продължение на целия живот.

На базата на проучването е съставен Индекс за дигитална култура (Digital Civility Index – DCI), който работи на следния принцип: колкото по-ниска е стойността (по скала от 0 до 100), толкова по-ниска е възможността респондентите да бъдат изложени на риск и по-високо е възприетото ниво на онлайн култура сред хората в тази държава.

Индексът разкрива, че излагането на онлайн рискове е спаднало с три процента спрямо предходната година – от 70% на 67%.

Проучването разглежда 21 риска, като първите 5 от тях са:

  1. нежелан контакт;
  2. различни видове измами;
  3. нежелан секстинг (съобщения със сексуално съдържание);
  4. злобно отношение към някого;
  5. тролинг (провокации/умишлено провокиране на конфликти).

Изследването на Microsoft за дигиталната култура разкрива интересни факти:

На тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата на поведение. Всъщност индексът при тях за всичките 32 държави се подобрява до 63% – от 66% през 2019 г., докато DCI сред възрастните респонденти се подобрява само с един процент (до 71% от 72%).

Освен това тийнейджърите показват по-добри резултати във всичките четири рискови категории, като сексуалните рискове спадат с почти четири процентни пункта за младите хора. Този спад може да бъде обвързан с по-голяма информираност сред тийнейджърите за сериозни онлайн рискове, като изнудване и други злоупотреби.

 Милениалите и поколение Z са били най-силно засегнати от онлайн тормоз.

 Всеки четвърти човек казва, че културата на поведението в интернет е била подобрена по време на COVID-19.

От новите участници в проучването Тайван регистрира най-благоприятния показател за индекс на дигитална култура и се нарежда на пето място сред 32-те изследвани географски региони, регистрирайки DCI от 61%. Този резултат е с шест процентни пункта по-благоприятен от средното за света и следва само Холандия (51%), Великобритания (55%), САЩ (56%) и Сингапур (59%), които заемат съответно четирите челни места.

Съобщавайки тези данни, Microsoft се надява всички потребители, създателите на политики и компаниите да обмислят необходимостта от по-безопасен интернет и да използват резултатите за глобален тласък към поведение, основано на уважение и висока „дигитална култура“.

Като участник в Деня за безопасен интернет (SID) през последните 17 години, Microsoft призовава потребители по целия свят да се включат в инициативата Digital Civility Challenge и да научат за онлайн рисковете за безопасността в новия индекс DCI.

Предизвикателството Digital Civility Challenge насърчава потребителите да прилагат 4 основни принципа на поведение:

1. Златното правило – всеки да се отнася към другия с уважение, разбиране, учтивост и съчувствие.

2. Уважение към различията, признаване на различните перспективи, а когато възникне несъгласие, да се избягват лични атаки, обвинения и „посочване с пръст“;

3. Да се направи пауза преди да се отговори на твърдение, с което човек не е съгласен – да не се публикува нищо, което може да нарани другия, наруши репутацията му или застраши сигурността му;

4. Отстояване на собствените позиции и същност, оказване на подкрепа на тези, които са обект на онлайн злоупотреба и жестокост.

Коментар