ЕС налива 10 млрд. евро за 5G проекти

Някои от проектите на ЕС за 5G и 6G мрежи са под знамето „цифров суверенитет”
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейската комисия публикува ревизия на финансирането за проекти за 5G и инфраструктури, свързани с 5G, всички насочени към т. нар. „индустриална трансформация”. Комисията е осигурила 10 млрд. евро ново финансиране от публично-частни партньорства (ПЧП) за тези „цифрови и зелени програми”, наред с поредица от „амбициозни” препоръки за набиране на рисково финансиране за локални 5G мрежи и 5G-базирани IoT приложения.

Комисията предложи 10 нови „институционализирани европейски партньорства”. Някои от тях се основават на съществуващи проекти, но всички са със съвместното участие на Европейския съюз (ЕС) и определени държави-членки или частни компании, отбелязва Enterprise IoT Insights. ЕС ще осигури 10 милиарда евро финансиране, което ще бъде покрито от държави-членки или индустриални партньори. Всичко това би трябвало да мобилизира допълнителни инвестиции.

Десетте нови партньорства имат за цел да подпомогнат „готовността и реакцията на Европа” към бъдещите сценарии от типа Covid-19 и да развият по-интелигентен транспорт (включително самолети с ниски въглеродни емисии и „радикална трансформация на железопътния транспорт”), както и по-чисти енергийни системи (използващи чист водород и възобновяеми суровини на биологична основа).

Но водещата тема, в рамките на по-широката насоченост към индустриална промяна, са клетъчните мрежи от ново поколение – включително 5G и 6G – за управление на собствена инфраструктура за услуги и подкрепа на цифровата трансформация на индустриалния пазар в региона. Някои от проектите са под знамето „цифров суверенитет”.

5G – разгръщане и индустриални проекти

Едно от новите партньорства се отнася конкретно до „интелигентните мрежи и услуги” и ще получи 900 милиона евро публично финансиране през периода 2021-2027 г. Наследник на старата програма 5G-PPP, пакетът от „мрежи и услуги” ще въведе нов модел на управление, който поставя „на мястото на водача” европейската индустрия редом с Комисията и държавите-членки. Идеята е да се даде възможност за нови бизнес- и индустриални услуги и да се положи основа за въвеждането на 6G в Европа.

Първият набор от 6G проекти на стойност 60 милиона евро вече стартира миналия месец в рамките на инициативата 5G-PPP, като флагманът Hexa-X очертава концепция за 6G система. Шестото поколение мрежи, обещаващи нови терабитови капацитети и време за реакция под милисекунди, би трябвало да даде възможност за „автоматизация в реално време, разширена реалност” и изцяло нов „Интернет на сетивата” (IoS), казват от Комисията.

Наред с това Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикува доклад, в който настоява за голямо увеличение на финансирането, за да се подкрепи „мащабния технологичен, индустриален и иновационен преход, произтичащ от 5G”. Докладът очертава „значителна” разлика във финансирането между 5G-ориентирания рисков капитал в Европа и САЩ: между 4,6 и 6,6 милиарда евро годишно.

В проучване ЕИБ заявява, че Европа „рискува да изостане в надпреварата за лидерство в 5G”. Препоръчва да се увеличат инвестициите както в цифрови стартиращи компании на ранен етап, така и в стадий на растеж. Според доклада, Европа трябва да разпредели достатъчно публичен капитал както чрез националните бюджети, така и чрез програмите на ЕС, за да катализира допълнителни инвестиции от частния сектор.

Докладът се фокусира специално върху малките и средните фирми (МСП) като източник на иновации, за да стимулира промяната в телекомуникационния сектор и в по-широката икономика.

Клъстери и възможности

„5G е от фундаментално значение за мащабния технологичен, индустриален и иновационен преход в световен мащаб, което представлява значителна възможност за Европа”, се казва в изявление на банката. „5G ще даде възможност за много бизнес-приложения със значителен потенциал за икономически растеж и иновации в различни сектори, включително здравеопазване, мобилност, градско развитие, земеделие и медии”.

5G може да направи европейските вериги за доставки и индустриалните екосистеми по-ефективни и устойчиви. Новите мрежи могат да бъдат разгърнати не само от традиционни оператори, но и от индустриални играчи, например за покриване на специфични индустриални обекти. Това ще разкрие възможности за подпомагане на индустриални процеси, увеличаване на ефективността и отключване на нови начини за правене на бизнес.

Наред с индустриалния възход на 5G (и 6G), новата серия финансиране от Европейската комисия поставя основен акцент върху „суверенитета” на собствените клетъчни мрежи и услуги в контекста на 5G инвестициите и напредъка, и по-широката икономическа сила на САЩ и Китай.

„Поддържането на силна позиция на [5G] пазара ще бъде от ключово значение за осигуряване на разнообразие от възможности за избор на телекомуникационни оператори, които разполагат с 5G, като по този начин ще подкрепи автономността и ролята на Европа в сектора… Когато други световни региони са използвали възможностите, предоставени от тази технология, е от решаващо значение да се осигури бърз преход към 5G, за да се увеличи икономическата сила на ЕС”, каза ЕИБ.

Финансирането ще отиде и за спонсориране на нови европейски участници в телекомуникациите, тъй като клетъчните мрежи са отворени, виртуализирани и дезагрегирани. „Очаква се тази еволюция да отвори пазара за нови играчи, за разлика от сегашното доминиране на сектора от традиционни играчи в телекомуникационната индустрия, като мрежови оператори и доставчици на технологии”, коментира ЕИБ.

Но това също така ще укрепи позициите на Nokia и Ericsson като водещи доставчици на клетъчно оборудване. Двете компании получават заеми от ЕИБ съответно от 500 милиона евро и 250 милиона евро, за да стимулират изследванията и разработките. Скандинавските фирми имат 40 процента дял от пазара на оборудване и над 50 процента от правата на интелектуална собственост, притежавани от четирите основни глобални доставчици.

„Европа трябва да се позиционира така, че да осигури най-добрия резултат както за цифровата икономика като цяло, така и за технологичните възможности на нашите съществуващи и нововъзникващи индустриални лидери”, пише в доклада. „Това изисква стратегическо партньорство със солидна пътна карта за научноизследователска и развойна дейност, следвана от критична маса от европейски участници”.

Въздействие от „вертикалната” индустрия

Десетте нови партньорски проекта ще бъдат обсъдени от страните-членки в Съвета и се планира да стартират през есента. Маргрете Вестагер, изпълнителен вицепрезидент на Европа по дигиталната ера, казва: „Ние сме най-добри в Европа, когато работим заедно. Това е особено важно, когато става въпрос за овладяване на предизвикателствата на дигиталната трансформация”.

Тереза Червинска, вицепрезидент на ЕИБ, заяви: „Разпространението на 5G се превърна в ключово бойно поле в една по-широка борба за контрол над индустриите на бъдещето. В същото време надпреварата за изграждане на 5G мрежи и извличане на значителните ползи, които те предлагат на всички икономически субекти, придоби спешност в светлината на засилената дигитализация, предизвикана от глобалната пандемия Covid-19. Европа обаче има опасност да изостане от световните си конкуренти”.

„Трябва да се възползваме от гъвкавостта и креативността на по-малките предприятия, за да сме сигурни, че Европа няма да пропусне огромните възможности и новите пътища за растеж, които 5G може да предложи. Като международна финансова институция с най-голямо портфолио за дигитализация, Групата на ЕИБ е готова да работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да предостави капитала и съветите, необходими, за да помогне на ЕС да реализира пълния потенциал на 5G иновациите”, заключават от финансовата институция.

Коментар