Икономически университет – Варна отвори SAP академия

ИУ-Варна даде старт на SAP академия за обучение и сертифициране на студенти
(снимка: Икономически университет -Варна)

Няколко стратегически инициативи с подкрепата на ИТ компании целят да превърнат Варна във високотехнологичен, природосъобразен и модерен център за развитие на бизнес и нови таланти в сферата на информационните технологии. Сред компаниите, подписали меморандума „Варна – град на знанието”, е и SAP България.

В рамките на партньорството с местната администрация и сектора на образованието бе открита SAP академия в Икономическия университет (ИУ) – Варна. На 25 март академичният съвет на ИУ-Варна даде старт на академията за обучение и сертифициране на студенти след подписване на договор със SAP SE за асоциирано членство в университетски алианси (SAP University Alliances).

SAP University Alliances представлява общност от над 8000 представители на над 2900 образователни институции от повече от 100 държави, чиято цел е да подготви новото поколение професионални кадри, които да изграждат и да бъдат част от високоефективни бизнес организации. В рамките на тази общност студентите ще имат достъп до софтуер, полезна информация и поглед върху процеси от развойна дейност, предоставени от SAP.

Като част от Университетските алианси студентите ще могат да членуват в SAP Next-Gen Labs, където да обменят свободно идеи и да се свързват с предприятията, в които биха могли да постъпят на работа. Стратегическата иновативна младежка инициатива (също част от партньорството) се базира на екосистемата на SAP и SAP Next-Gen Consulting. Благодарение на нея, студентите ще имат досег с партньори на софтуерната компания, с които съвместно могат да разискват реални консултантски проекти и казуси по време на своето образование.

Не на последно място, SAP University Alliances свързват клиентите на SAP с цялата академична общност чрез платформата SAP Next-Gen for Industries – студентите могат да установят връзка със стартъпи, акселератори и инвеститори от „Силициеви долини” в цял свят.

„Сертифицирането на наши студенти от специалности като „Логистичен мениджмънт”, „Счетоводство и одит”, „Бизнес информационни системи” и други ще ги направи много по-конвертируеми на пазара на труда при значително по-високи стартови възнаграждения”, коментира Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет – Варна.

В допълнение към проекта в ИУ-Варна, SAP е ангажирана с изграждане на интегрирана информационна система във ВВМУ-Варна и партньорство с Техническия университет в града.

Коментар