Изследват хипотеза за произход на човека от звездния прах

Смята се, че по-голямата част от въглерода на Земята е дошъл от междузвездното пространство
(снимка: CC0 Public Domain)

Американски учени изследват екзотична хипотеза за произхода на човека от звездния прах. Учените от Мичиганския университет се опитват да докажат или опровергаят хипотезата.

Смята се, че по-голямата част от въглерода, който е на Земята, е дошъл от междузвездното пространство. Значителни обеми от този елемент все още се запазват в междузвездната среда, от която се формират нови планетни светове.

Предполага се, че въглеродният „слой” на Земята е възникнал след образуването на така наречения протопланетен диск. Моделът на кондензация на веществата, разгледан от съвременната наука, показва, че по време на формирането на Слънцето повечето от елементите са се изпарили, но при охлаждане на диска някои газове са се кондензирали, разказва Scitechdaily.

Въглеродът, запаси от който са възникнали в недрата на формиращата се Земя, се е превърнал в основа за първите „градивни елементи”, от които произхожда животът на нашата планета.

Хипотезата за произхода на живота на Земята от междузвездната материя има право на съществуване, отбелязват учените, добавяйки, че най-простият полицикличен ароматен въглеводород може да се образува в космическата среда.

Коментар