Човекът вкарва Земята в нова геоложка епоха

Учени твърдят, че Земята навлиза в нова геоложка епоха, определена от въздействието на човека. 7 милиарда души „на борда” имат нарастваща възможност да изграждат, формират и често да опустошават планетата, пише GreenTech.bg.

Идеята, че хората имат способността да направят значителни въздействия върху структурата на Земята, кръжи наоколо от доста време, но е била пренебрегвана от геолозите. Те са смятали, че хората никога не биха могли да оставят значителен отпечатък върху Земята.

Но през последните няколко десетилетия учените започват да променят вижданията си до известна степен. Според New Scientist, става все по-ясно, че човешките дейности могат да влияят значително върху геоложката структура.

Научният писател Андрю Ревкин нарича това явление Антроцен (Anthrocene). Джон Кърнът от Геологическия институт на САЩ го нарича Хомогеноцен (Homogenocene). Даниел Паули, морски биолог, е измислил термина Миксоцен (Myxocene) – свят с океани, пълни с тиня и медузи заради прекомерния риболов и замърсяването.

Уважаваният носител на Нобелова награда и атмосферен химик Пол Крътцен може би е „уцелил десетката”, предполагайки, че ние вече напускаме ерата на Холоцена и следледниковата стабилност, навлизайки в епохата на Антропоцена, която ще бъде оформена от дейността на хората.

Идеята на Крътцен е довела до създаване на специална комисия в Геоложкото общество на Лондон, последвано от формиране на работна група по антропоцена. Задачата им е да формализират навлизането ни в новата епоха и да добавят още една ивица в календара на геоложките времена – нещо, което не се случва лесно.

А къде са доказателствата, че ние навлизаме в геоложка епоха, формирана от човека? Ето някои от тях:

  • хиляди изкуствени минерали, използвани за създаване на градове и инфраструктура;
  • океани, изцедени от живот и замърсени с пластмаси, които дори започват да образуват нови скали;
  • открити рудници, които могат да бъдат видени от космоса, заедно с минни шахти и дупки в земната повърхност, така дълбоки и широки, те могат да останат постоянни;
  • изкуствени и токсични химикали, които създаваме;
  • ядрени отпадъци;
  • безпрецедентно изчезване на видове

Предвид всички тези факти, изглежда, че Антропоценът вече е тук…

Коментар