Висок ръст на пазара за безогледални камери

Продажбите на камери за цифрови фотоапарати нараснаха през февруари
(снимка: CC0 Public Domain)

Приходите от продажби на безогледални камери през февруари 2021 г. са се увеличили с 62,5%, в сравнение със същия период на миналата година, оповести CIPA – Асоциацията на японските производители на фотографско оборудване в поредния си доклад за състоянието на пазара на цифрови фотоапарати.

През втория месец на годината са продадени общо 673 564 камери от всички видове. Това е с 5,8% повече в сравнение с януари и само с 0,8% по-малко от февруари миналата година. В парично изражение пазарът спрямо януари 2021 г. е нараснал с 8,3%, а спрямо февруари 2020 г. – с 20,2%, сочи докладът на CIPA.

Продадени са общо 246 464 камери с фиксирани обективи. Това е с 11,7% повече в сравнение с предходния месец и с 8,8% повече в сравнение с февруари на предходната година. В парично изражение продажбите на камери от тази категория са намалели с 1,2% спрямо януари тази година, а спрямо февруари миналата година – с 18,5%.

Общо 427 100 са продадените камери със сменяеми обективи през февруари 2021. Това е с 2,6% повече от януари, но с 5,6% по-малко от същия период преди година. Интересното е, че в парично изражение продажбите са нараснали съответно с 10,0% и 29,7%.

По отношение на технологията на заснемане, продадените огледално-рефлексни фотоапарати са 198 279 броя, а безогледалните са доста повече – 228 821 броя. В сравнение с януари тази година продажбите на огледално-рефлексни фотоапарати се увеличават с 3,2%, а спрямо февруари 2020 г. – намаляват с 14,8%. В парично изражение продажбите на огледално-рефлексни фотоапарати спрямо януари 2021 г. намаляват с 2,9%, а спрямо февруари 2020 г. – с 19,8%.

През това врeме продажбите на безогледални камери са се увеличили с 2,1% в сравнение с януари 2021 г. и с 4,1% в сравнение с февруари 2020 г. И накрая, най-забележителните цифри: в парично изражение продажбите на безогледални камери в сравнение с януари 2021 г. са се увеличили с 14,9%, а в сравнение с февруари 2020 г. – с 62,5%.

Коментар