Висенето в социални медии е свързано с по-често пиене

Има връзка между престоя в социалните мрежи и честотата на пиене, твърди проучване
(снимка: CC0 Public Domain)

Прекомерното увлечение по социални медии е свързано с по-честа консумация на алкохол сред младите хора във Великобритания – тези на възраст между 10 и 15 години, според ново изследване.

Проучването на отдела по епидемиология и обществено здраве към UCL, за което съобщава MedicalXpress, установява, че младежите на възраст 10-15 години, които по-често използват социални медии, са и по-склонни да пият алкохол. Изследователите също така откриват връзка между „по-тежката употреба” на социални медии и по-честото преяждане сред младите на възраст 16-19 години.

Според авторите, проучването е първото по рода си в Обединеното кралство, което показва, че подобна силна връзка [между престоя в социалните медии и пиенето] съществува и че тази връзка се наблюдава във времето.

Изследователите са анализирали данни от лондонско проучване на определен брой домакинства в периода 2011-2013 г. и проследяване на същите домакинства през 2014-2016 г. Респондентите в проучването били разделени в две възрастови групи – 10-15 г. и 16-19 г., които самостоятелно докладвали за използването на социални медии чрез попълване на въпросници.

Употребата на социалните медии е измерена на база прекарани часове в чат или взаимодействие с приятели чрез социални уебсайтове. Честотата на пиене е оценена на базата на това колко пъти анкетираните са пили пет или повече напитки през последния месец.

Проучването установява, че 18% от участниците на възраст от 10 до 15 години пият поне веднъж месечно, с по-голям риск от по-често пиене за всеки следващ час използване на социални медии. Тази връзка е налице дори когато се вземат предвид редица фактори като пол, брой близки приятели, удовлетвореност от живота, местоположение в селските или градските райони и доходи на домакинството

Установено е, че сред 10-15-годишните без профил в социални медии, потребители, които не са ежедневно в мрежите, и тези, които използват социални медии под един час на ден, са по-малко склонни да пият поне веднъж месечно, в сравнение с тези с един до над четири часа употреба на социални медии.

Разглеждайки сравненията във времето, изследователите установяват, че сред младежите на възраст 10-15 години 43% са увеличили честотата на пиене през периода на проучването, като тези, които са удължили престоя си в социалните медии, също са по-склонни да пият по-често.

Като цяло проучването установява, че 30% от анкетираните на възраст 16-19 години пият поне въднъж седмично. Налице е също така по-висок риск от преяждане за младежите от същата възрастова група, които използват социални медии в продължение на четири часа или повече на ден в сравнение с тези с по-малко часове в мрежата.

„Експериментирането с пиене през юношеството е неразделна част от израстването. Въпреки това, връзката между времето, прекарано онлайн, и пиенето сред 10-15-годишните в нашето проучване е особено поразителна, като се има предвид, че закупуването на алкохол е незаконно за тази възрастова група, заедно с потенциалните проблеми, свързани с приемането на алкохол от по-ранна възраст”, коментира съавторът на изследването проф. Ивон Кели.

Причините, поради които времето, прекарано онлайн, може да се свърже с поведението за пиене, не са ясни, но могат да включват наличието на негативен опит в онлайн пространствата, както и излагането на реклама, според проф. Кели.

„Допълнителните изследвания, които се основават на резултатите от нашето проучване, са от ключово значение за разбирането как времето, прекарано в социални медийни платформи, би могло да повлияе на навиците за пиене на младите хора – или директно чрез реклама на алкохол, или индиректно чрез „нормализиране” на пиенето”, казва Кели.

Все пак авторите на изследването отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се разберат механизмите зад връзката между използването на социални медии и консумацията на алкохол и засега не могат да заявят категорично, че тази връзка е причинно-следствена.

Коментар