Дигиталната трансформация в пост-пандемичното бъдеще

„По-голямата част от вземащите решения в ИТ сферата в България определят устойчивостта като едно от основните задвижващи колела в техните организации”, казва Здравко Николов, Equinix България
(снимка: Equinix)

Дигитализацията и бизнес инвестициите в дигитална инфраструктура са се увеличили като резултат от Covid-19. Близо половината (47%) от дигиталните лидери в света, анкетирани от Equinix, са ускорили своите планове за дигитална трансформация, докато 42% казват, че бюджетите им са били увеличени, за да отговорят на бързия ръст на желанието за дигитализация.

В България обаче едва 26% от респондентите казват, че са направили същото и дори по-малко число (20%) са увеличили своите бюджети, сочи новият доклад на компанията за дигитална инфраструктура Equinix, която оперира и два центъра за данни у нас.

Наблюдава се и значително преразглеждане на ИТ стратегиите, които да отговорят на предизвикателствата, възникнали от пандемията. 6 от 10 души на глобално ниво и малко над половината сред анкетираните в България казват, че са преразгледали своите ИТ стратегии вследствие на Covid-19, a 58% (45% в България) казват, че искат да инвестират в по-гъвкава технология след Covid.

Попитани относно най-големите приоритети в дигиталната стратегия на техните организации, 80% от респондентите посочват дигитализацията на своята ИТ инфраструктура като основен приоритет. 57% казват, че виждат взаимосвързаността като ключов фактор за дигиталната трансформация – с 9% повече сравнено с миналогодишните резултати.

Междувременно за компаниите в България основните приоритети са регулаторна съвместимост с изискванията за защита на данните (87%), подобряване на киберсигурността (84%) и повишаване на ефективността (84%).

Опасенията, че пандемията ще спре плановете на компаниите за разгръщане на нови пазари, са намалели. 57% (но само 42% в България) от бизнесите все още планират да разширят обхвата си до нови региони, държави и метро зони, според анкетираните дигитални лидери.

От тези 57% близо две трети (63%) планират да постигнат това виртуално, вместо да инвестират във физическа ИТ инфраструктура. Междувременно 71% от планиращите да достигнат нови пазари в България ще се насочат към виртуални връзки.

58% от ИТ лидерите казват, че считат, че взаимосвързаността – директният и частен обмен на данни между организациите, ще им помогне да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, заради Covid-19. В България със същото твърдение са съгласни 41%.

Тези, които казват, че взаимосвързаността е била ключова за оцеляването на тяхната организация, са се увеличили до 50% спрямо 45% през миналата година в глобален мащаб, сочат резултатите от проучването.

„По-голямата част (59%) от вземащите решения в ИТ сферата в България определят устойчивостта като едно от основните задвижващи колела в техните организации”, коментира Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix България. Той подчерта, че  Equinix може да подкрепи тяхното развитие „по най-добрия възможен начин – подпомагайки въвеждането на облачни решения с Equinix Fabric и предлагайки виртуална връзка с някои от най-големите доставчици на облачни услуги чрез Platform Equinix”.

Глобалният индекс за взаимосвързаност (GXI), публикуван наскоро от Equinix, прогнозира, че общият обем на взаимосвързаност – мярката за частна свързаност за обмен на данни между организации, ще достигне 45% среден годишен ръст (CAGR) между 2019 г. и 2023 г. в глобален план.

Очакваният ръст е стимулиран от дигиталната трансформация и по-конкретно от по-голямото търсене от страна на компаниите от по-традиционните сектори, които разширяват своята дигитална инфраструктура от централизирани локации до дистрибутирани дигитални (Edge) локации.

Коментар