НАСА замисля спътникова „Земна обсерватория”

Спътниците NISAR ще помогнат за изучаване на явления, породени от изменението на климата
(снимка: NASA)

Американската космическа агенция НАСА е планирала да разработи нов флот от сателити за наблюдение на Земята, които, според организацията, ще „създадат триизмерен, цялостен изглед на Земята, от сърцевината до атмосферата”.

Проектът за „Земна обсерватория” ще предоставя данни, които да помогнат за справяне с изменението на климата, смекчаване на бедствията, пожарите и други реакции към природните рискове. Наред с това се очаква сателитната система да е в помощ на високотехнологичното земеделие.

Областите на фокус на „Земна обсерватория” ще включват:

  • как аерозолите влияят на глобалния енергиен баланс;
  • облаци, конвекция и валежи;
  • оценка и прогнозиране на засушаванията, включително използването на вода в селското стопанство;
  • повърхностна биология и геология, включително „потоци от въглерод, вода, хранителни вещества и енергия в и между екосистемите и атмосферата, океана и Земята”;
  • изменение на морското равнище и ландшафта, предизвикано от изменението на климата, прогнози за опасности и оценки на бедствия, включително земетресения, вулкани, свлачища и ледници.

Въпреки че „Земна обсерватория” все още е във фаза на формулиране, НАСА вече е създала партньорство с Индийската организация за космически изследвания (ISRO), за да обедини „два различни вида радарни системи, които могат да измерват промените в земната повърхност [от] по-малко от половин инч” (1 инч = 2,56 см).

Индийският радар ще се използва от една от мисиите на обсерваторията, наречена NISAR (радар за синтетична апертура на NASA-ISRO), която ще помогне при изучаването на събития като срутване на части от ледената покривка и природни бедствия, вкл. земетресения, вулкани и свлачища.

„Видях от първа ръка въздействието на ураганите, когато са по-интензивни и разрушителни заради изменението на климата”, каза администраторът на НАСА Бил Нелсън, цитиран от Spatial Source. „През последните три десетилетия голяма част от това, което научихме за променящия се климат на Земята, се гради върху сателитни наблюдения и изследвания на НАСА”.

Новата „Земна обсерватория” ще разшири тази работа. „Тя ще предостави на света безпрецедентно разбиране за климатичната система на нашата Земя, въоръжавайки ни с данни от следващо поколение, критични за смекчаването на климатичните промени и за защитата на нашите общности”, допълва Нелсън.

Коментар