ЕИФ подкрепи с 2,5 млн. евро ИТ обученията в Телерик Академия

Повече хора в България ще могат да се обучават в сферата на ИТ в Телерик Академия
(снимка: Телерик Академия)

Европейския инвестиционен фонд и Телерик Академия подписаха споразумение за гаранционно портфолио в размер до 2,5 млн. евро в подкрепа на курсистите, които  развиват своите ИТ умения в образователната институция. Споразумението обхваща портфолио от разсрочени обучителни такси.

Гарантът е подкрепен от пилотния гаранционен механизъм за умения и образование на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) към Европейската комисия, уточниха от Телерик Академия, която преди четири години се отдели от Progress (след придобиването на Телерик) и се развива като самостоятелна организация.

Новото споразумение и партньорството с Алианц Банк България ще позволят на Телерик Академия да продължи да предлага на курсистите си възможност за разсрочено заплащане на таксата за обучение за избраната програма. Това, заедно с достъпността на онлайн обученията, отваря нови възможности за надграждане и развитие на уменията пред курсисти от цяла България, подчертаха от Академията.

В допълнение към техническите умения, курсистите в Телерик Академия преминават през обучения по т.нар. меки умения, получават постоянна подкрепа и менторство, както по време на програмата, така и след завършване, за да стартират успешна ИТ кариера.

„ИТ уменията са ключови за успешната кариерна реализация, особено днес, когато работим от домовете си. Споразумението ще е в помощ на курсистите по пътя към тяхната кариерна реализация и ще насърчи растежа на местната ИТ екосистема”, коментира Роджър Хавенит, заместник изпълнителен директор на ЕИФ.

Над 1100 курсисти ще получат по-лесен достъп до ИТ обучения, за да увеличат възможностите си за кариерно развитие в бъдеще, посочи Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Споразумението е първото в България по пилотната инициатива за умения и образование на ЕФСИ.

„За нас, като първата организация в региона, успешно преминала строгия процес на оценка на ЕИФ, за да стане част от пилотната инициатива за умения и образование на ЕФСИ, това е огромно доказателство за бурното ни развитие през последните четири години от отделянето ни в самостоятелна компания”, подчерта Александра Мечкова, главен изпълнителен директор на Телерик Академия.

Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира инвестициите в образованието, обучението и уменията – като част от решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на променящите се потребности на европейската икономика.

ЕИФ прилага пилотната програма от името на Европейската комисия и като такава, тя се възползва от бюджетната подкрепа на Европейския съюз по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), основен стълб на Инвестиционния план за Европа.

Коментар