ТУ-София развива успешни партньорства с ИТ сектора

Доц. д-р Десислава Иванова връчи „Златен медал на ТУ – София” на инж. Иван Русев от Experian
(снимка: Технически университет – София)

Факултетът по приложна математика и информатика на Технически университет – София си партнира активно с компаниите от ИТ сектора в различни насоки. Това е и една от причините местата по държавна поръчка в направление Математика да се заемат безпроблемно, съобщиха от университета.

Партньорството на ФПМИ и бизнеса е многопластово и многоаспектно – от активното участие на компаниите в изготвяне на учебните планове и програми и включването на представители на ИТ бизнеса в учебния процес до организиране на различни съвместни инициативи, специално насочени към студентите на ФМПИ, като Дни на отворените врати, състезания, стажове, практики и др.

Като пример за прилагане на модела за сътрудничество „образование-наука-бизнес” от ФПМИ посочиха златното партньорство на факултета и ИТ компанията Experian. Факултетът и компанията активно си партнират от 2017 г., когато ФМПИ разкри ново направление „Информатика и компютърни науки” и една от най-желаните специалности „Информатика и софтуерни науки” в Техническия университет – София.

По решение на Факултетния съвет на ФПМИ, деканът на факултета доц. д-р Десислава Иванова връчи „Златен медал на ТУ – София” на инж. Иван Русев, мениджър развойна дейност и връзки с образованието в Experian и възпитаник на ТУ – София. Награди и грамота за значим принос към учебния процес и научноизследователската работа на факултета получиха и студенти от специалностите „Приложна математика и информатика” и „Информатика и софтуерни науки”.

В проекта за Национална карта на висшето образование, който вече е публикуван за 30-дневно обществено обсъждане на сайта на МОН, са посочени 7-те направления в университетите, най-търсени и от кандидат-студенти, и от работодатели. Това  са Фармация,  Медицина, Информатика и компютърни науки, Обществено здраве, Здравни грижи, Стоматология, Теория и управление на образованието. В  тях учат  38850 студенти,  или  само 18%.

Сред направленията с висока степен на реализация на завършилите, но с недостатъчно търсене от кандидат-студентите, е Математиката. Въпреки тази статистика във ФМПИ местата по държавна поръчка се заемат безпроблемно. Според доц. д-р Десислава Иванова, това е резултат както от традиционно високите стандарти за качество на преподаване, така и от партньорството между ИТ компаниите и факултета.

Коментар