AI решения за видеонализ навлизат на пазара у нас

Продуктите на Aicuda използват напреднали технологии за машинно обучение и компютърно зрение
(снимка: Aicuda Technology)

Българската фирма АДСИС започва да предлага интелигентните решения за видеоанализ на един от световните лидери в областта – Aicuda Technology. Това са продукти за инспектиране с изкуствен интелект, разработени на базата на отворени софтуерни и хардуерни платформи.

Решенията на Aicuda използват целия потенциал на машинното самообучение, компютърното зрениe и пето поколение технология за дълбоко обучение. Те се внедряват от организации по целия свят за моментално засичане, проследяване, идентифициране, търсене и наблюдение на хиляди обекти, с поддръжка на известяване в реално време при настъпване на критични събития.

Организациите у нас ще получат завършено решение, в което се използват сървъри от собствената марка ADSYS AIS или готови системи на Inspur в комбинация със софтуера Vaidio за анализ на видео и разпознаване на много различни събития и обекти. Дори ако вече разполагат със система за видеонаблюдение на Milestone, тя може да бъде надградена с подходящите модули за анализ, уточниха от АДСИС.

Налична е и възможност за изцяло изградена от клиента платформа, при което се използва инструментът Vaidio DIY, който позволява на крайните потребители да изберат обекта на засичане, след което да получат алгоритъм за анализ за работа в тяхната инфраструктура според конкретните им изисквания.

Решенията на Aicuda Technology могат да се прилагат в множество индустрии и сценарии, където обезпечават безопасността, сигурността и работоспособността на хора, превозни средства и оборудване. Те се явяват по-изгодна алтернатива на физическата охрана, която губи много време за преглед на записи от наблюдение и не може да предложи същото ниво на анализ и време на реакция (до 3 секунди при автоматизираната платформа).

Решенията на Aicuda могат да се прилагат в множество индустрии и сценарии
(снимка: Aicuda Technology)

Повечето системи за видеоанализ се изплащат от спестени разходи за период от 3 до 6 месеца. За максимална съвместимост с наличното оборудване, продуктите съответстват на стандарта ONVIF, което гарантира поддръжка на 97% от работещите IP камери и мрежови записващи устройства.

Спектърът от модули за анализ е внушителен: от преброяване, разпознаване на лица и номера на превозни средства, до температурен анализ, засичане на оръжия, пожар, паднали хора, забравени обекти и дори нестандартно поведение (напр. вандализъм, неправилно паркиране).

Системата лесно може да бъде обучена и за по-специфични приложения като засичане на летящи дронове и разпознаване на дефекти в готова продукция или корозия по конструкцията на мащабни съоръжения.

Aicuda предлага и мощни функции за проследяване на нормалната работа на хора като носене на работно облекло, пушене в забранени зони и др., както и на машини – напр. неправилни позиции на превключватели, високи стойност на работни параметри и засичане на опасности като искри, течове, излизане извън работните параметри и др.

Коментари по темата: „AI решения за видеонализ навлизат на пазара у нас”

добавете коментар...

  1. Камера

    Сериала “Под наблюдение” в пълна сила !!!

Коментар