Електронно се заявява и помощ за лечение в чужбина

Гражданите у нас ще могат да заявяват електронно помощ за лечение в чужбина
(снимка: CC0 Public Domain)

Две нови е-услуги на Агенцията за социално подпомагане са достъпни на Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”, както и през Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ.

Първата услуга 1506 е за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходи за лечение в чужбина по реда на Правилника на Закона за социално подпомагане.

Втората услуга 2293 е за заплащане на диагностика и лечение на здравно неосигурени лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигури лично участие в здравноосигурителния процес.

Наскоро ДАЕУ обяви възможността и за електронно заявяване по електронен път на еднократна помощ за ученици в първи и осми клас. И тази услуга е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване.

Коментар