Отворените данни не се използват пълноценно у нас

Използването на отворени данни има съществени ползи за обществото, околната среда и икономиката
(снимка: CC0 Public Domain)

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за редица потребители от публичния сектор, частния бизнес, академичната общност, гражданите и неправителствените организации, бе подчертано на Open Fest 2021 – събитие за свободен софтуер, отворен код и свободно споделяне на знания, което се проведе в София.

Въпреки потенциала си, използването на отворени данни у нас е незадоволително, коментира Рени Борисова, експерт от ДАЕУ. Ето защо агенцията търси различни информационни канали, за да информираме гражданите и бизнеса къде и как могат да заявяват и да използват ресурса на публикуваните отворени данни в Портала на ДАЕУ.

Информацията в Портала е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения, обясни Борисова.

Тя подчерта, че е изключително важно всички заинтересовани страни в процеса на публикуване на отворени данни на Портала на ДАЕУ да си сътрудничат, да имат съвместни инициативи, да обменят регулярно информация, опит и знания.

Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор, която може да се използва свободно, повторно и да се споделя от всеки за различни цели, поясниха участниците във форума.

Най-значими са наборите от данни с висока стойност, които представляват документите, а повторното им използване е свързано със съществени ползи за обществото, околната среда и икономиката. Те се предоставят безплатно, в машинно четими формати, чрез API (приложно-програмен интерфейс) и където е приложимо – под формата на информационни масиви за изтегляне.

Коментар