ДАЕУ ще публикува нови 30 набора отворени данни

Отворените данни са свободно достъпни и могат да се използват за търговски и нетърговски цели
(снимка: CC0 Public Domain)

Нови 30 набора от данни от различни администрации ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление”, стана ясно вчера, след като правителството утвърди списъка по приоритетни области.

Сред новите набори от данни са: Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци; Регистър на имотите с променено предназначение; Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти; Регистър за предоставените концесии за води – изключителна държавна собственост и редица други.

Предвидените за публикуване данни са събирани, съхранявани и предоставяни от институции на централната и местната администрация. След проведени проучвания и консултации с потребителите на данни, в Списъка са включени набори от данни, които са определени като данни с висока обществена стойност. Отговорните организации от обществения сектор са задължени при всяка промяна да актуализират публикуваните отворени данни на Портала, поддържан от ДАЕУ.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинно четим формат. С публикуването на данните на Националния портал за отворени данни се постига по-добра прозрачност и отчетност, подобрява се използването на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация, подчертаха от ДАЕУ.

Порталът за отворени данни е създаден през 2018 г. и представлява единна, централна, публична, уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинно четим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.).

Данните на Портала са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели. Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинно четим формат, публикувани от почти 500 институции и организации.

Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения.

Коментар