Учители в САЩ: Младите не умеят да ползват компютри

Новото поколение ученици трудно се ориентират в йерархичната структура на папките
(снимка: CC0 Public Domain)

Има съществено разминаване в разбирането как да се използват компютри между различните поколения хора и по-конкретно между учители и ученици, става ясно от публикация на The Verge.

Учителите често се оплакват, че техните ученици не могат да намерят навреме файла, от който се нуждаят за урока. По правило това се случва, защото днешното поколение не разбира защо е необходима йерархична структура на папките, ако на компютъра има лента за търсене. Поради това учениците използват една папка за всички файлове.

От гледна точка на учителите, това състояние всъщност отразява неумението да се използва компютър. Йерархичната система, според тях, поставя всичко в ред. Но за учениците това е усложнение, което е още по-объркващо, отколкото подсказва, и те смятат, че могат да намерят всичко на компютъра си с помощта на вградените инструменти за търсене и навигация.

Учениците не разбират аналогиите, които учителите правят, за да им обяснят файловите системи. От гледна точка на преподавателите, файловата система е картотека. Докато учениците разбират аналогията с кошница, от която могат да получат всичко, което искат.

Коментар