Марсилия свързва 5000 дъждовни шахти чрез IoT

Дренажните шахти на Марсилия ще бъдат свързани в мрежа чрез IoT сензори
(снимка: CC0 Public Domain)

5000 водосточни тръби и шахти от градската дренажна система в Марсилия, Франция, ще бъдат свързани в мрежа, базирана на Sigfox сензори за с ниска консумация на енергия.

Водоотводните тръби пренасят дъждовна вода в канализационната мрежа на града. Сензорите се прикрепват за наблюдение на събирането на отпадъци, попаднали в дренажната система на града, и осигуряват система за предупреждение за потенциални рискове от наводнения.

Чрез Sigfox мрежата градската управа ще следи градските дъждовни канали и улуци за потенциални запушвания и задръствания. Това е от голямо значение най-малко в две посоки: оказва въздействие върху околната среда заради попадането на отпадъци в естествената среда по време на валежи, но също така води и до редица оперативни проблеми: увреждане на настилки, натрупване на разходи и др.

Системата ще се изгражда от местен доставчик на име GreenCityZen. Неговата платформа, наречена HummBox, предлага непрекъснат мониторинг на дренажите за дъждовни води в канализационните мрежи. Приложението алармира за попадането на отпадъци в шахтите и спестява на ВиК компаниите нуждата да изпраща екипи, които да обикалят по места, за да разберат дали някоя шахта не е запушена.

В анонс за пресата се казва, че Марсилия е извършила 50 000 инспекционни посещения (в течение на неопределен период от време) преди този нов договор, „само за да почисти 50 процента от канализацията”.

Към края на септември GreenCityZen вече е свързала 2000 водоотточни тръби със сензори Sigfox към платформата HummBox; други 3000 трябва да последват до 2022 г., се казва в изявлението. IoT сензорите Sigfox са „самозахранвани”, според компанията.

„Всеки дренаж се регистрира предварително в приложението, където се записват подробности, включително: описание, изображения, състоянието на инструментите, степента на пълнене и всички необходими интервенции”, поясняват от компанията.

Коментар