Ще развиваме жп превозите като екологична алтернатива

През последните 30 години се наблюдава увеличение на вредните емисии с 52 процента, като основна причина е автомобилният транспорт, каза зам.-министър Александър Пулев
(снимка: МТИТС)

„Заложили сме силно развитие на жп превозите като екологична алтернатива”, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Александър Пулев по време на дискусионен панел „План за устойчивост, енергия и „зелена сделка” в рамките на Уебит форум в София Тех Парк.

През последните 30 години се наблюдава увеличение на вредните емисии с 52 процента, като основната причина е автомобилният транспорт, посочи Пулев. Затова, по неговите думи, в плана на правителството е заложено силно развитие на жп превозите на товари и на хора като ясна алтернатива.

В Плана за устойчивост и Програма „Транспортна свързаност” са включени редица ключови инфраструктурни проекти, които ще доведат до намаление на вредните емисии, съобщи зам.-министърът.

В позицията на държавата ни, представена по време на Съвета на европейските министри, както и в срещите на регионално ниво, също се обсъжда реализацията на трансгранични транспортни проекти, които ще дадат възможност за свързаност между автобусен и жп превоз.

Александър Пулев заяви още, че представителите на частния бизнес и предприемачеството, които са в управлението на страната, ще пренесат най-добрите практики и експертен опит за решаване на икономическите и социална въпроси.

Коментар