Компаниите в Европа приемат модел на периферни изчисления

Концепцията за периферни изчисления включва съхраняване на данни на компютри в близост до клетъчни кули и друго мрежово оборудване, за да се подобри времето за реакция на мрежата
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейските компании, включително телекомуникационните, ще похарчат 40 млрд. долара за технологии за т.нар. периферни изчисления (edge ​​computing) през 2022 г. Разходите за подобни решения се очаква да достигнат 64 млрд. долара през 2025 г., при средногодишен темп на растеж от 16,4%, прогнозира IDC.

Производителността, иновациите и намаляването на разходите – това са основните фактори, тласкащи бизнеса да използва периферни изчисления, отбелязва докладът на IDC. Очаква се една на всеки три организации в Европа да внедри технология „edge computing” през следващите няколко години.

Концепцията за периферни изчисления включва съхраняване на данни на компютри, разположени в близост до клетъчни кули и друго мрежово оборудване, за да се подобри времето за реакция на мрежата. Технологията е различна от днешната облачна система, където информацията се изпраща за обработка до отдалечен център за данни.

Според IDC, периферните изчисления поставят изчислителните ресурси близо до мястото, където се създават данните, което позволява да се ускори значително внедряването на системите и поставя бизнес процесите, решенията и анализите извън основната ИТ среда. Тази практика може да отвори редица нови възможности за разработване на решения за различни индустрии и проекти в Европа, казват изследователите. Те приписват като важни характеристики на периферната инфраструктура нейния разпределен, софтуерно-дефиниран характер и гъвкавостта.

„През следващите няколко години фокусът ще бъде върху нарастващата взаимозависимост на инфраструктурата, софтуера, комуникациите и изчисленията в облак”, каза анализаторът на IDC Андрю Бъс. „В този случай ще видим повече ИТ компании, които си сътрудничат, за да смесят всички тези възможности и да предлагат набор от решения и сценарии от край до край”.

Според експертите, през 2022 година европейските телекомуникационни оператори ще инвестират над 8 милиарда долара в периферни изчисления, а до 2025-та разходите на телекомите ще нарастват с най-бързи темпове на този пазар.

IDC идентифицира повече от 150 сценария на използване на периферни изчисления в различни индустрии и области. Двата сценария, в които ще бъдат направени най-големите инвестиции през 2022 г., са мрежите за доставка на съдържание и функциите на виртуални мрежи. По-специално, те са основни за периферните услуги, предлагани от телеком доставчиците.

Коментар