Квантовите изчисления вече са пазар за $500 млн.

Бизнесът и науката започват да внедряват квантови изчислителни системи
(снимка: CC0 Public Domain)

Обемът на световния пазар на квантови изчисления достигна почти 500 милиона долара през миналата година, сочи ново проучване на компанията Hyperion Research, спонсорирано от Консорциума за квантово икономическо развитие (QED-C) и QC Ware, с подкрепата на Европейския консорциум за квантова индустрия (QuIC) и Quantum Industry Canada.

През 2020 г. индустрията на квантовите изчисления се оценява на $381 млн. Миналата година обемът на пазара се е увеличил до $490 млн., което е ръст от приблизително 29%, сочи анализът.

В периода до 2024 г. се очаква средногодишен темп на растеж от 21,9%. Прогнозата за тази година възлиза на около $597 млн., а през 2023 г. – на $728 млн. През 2024 г. пазарът на квантови изчисления ще достигне $888 млн.

През следващите три години като най-голям сегмент в квантовите изчисления се очертава софтуерът с дял от около 35%. Приблизително 23% ще заемат хардуерните решения. Облачните услуги ще донесат 16% от общите приходи, а професионалните услуги – 14%.

Ключовите области на приложение на квантовите технологии са финансовият сектор, киберсигурността и науката. Квантовите компютри ще се използват за машинно обучение (24%), оптимизация (19%), симулация (19%), сигурност (14%) и метода Монте Карло (9%).

Коментар