Създават министерство на електронното управление

„Ще изграждаме нова визия на работещо електронно управление”, заяви Божидар Божанов
(снимка: Държавна агенция „Електронно управление”)

Парламентът прие днес на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронно управление (ЗЕУ) за създаване на Министерство на електронното управление. Предстои издаване на указ на президента Румен Радев за обнародването на ЗЕУ в Държавен вестник. Законът влиза в сила от деня на неговото публикуване.

„Ще изграждаме нова визия на работещо електронно управление, на съвсем различно политическо ниво. В наше лице има политическо лидерство за въвеждането и ефективното осъществяване на политиката на е-управление в България”, каза министър Божидар Божанов, след гласуването на Закона.

„Оттук нататък отговорността е голяма, очакванията са огромни, вярвам, че ще ги оправдаем. Предстои много работа и се надявам в рамките на 2022 година да имаме добри резултати, с които да се похвалим”, допълни министърът.

С приетите от депутатите изменения и допълнения на ЗЕУ се закрива Държавна агенция „Електронно управление” към Министерски съвет, като всички правомощия се възлагат на министъра на електронното управление.

Ликвидационна комисия, създадена от МС, в тримесечен срок от влизането в сила на ЗЕУ, ще урежда отношенията, свързани със закриването, включително се разпорежда с активите, пасивите, регистрите, базите данни, архива, другите права и задължения на закритата Агенция, както и урежда трудовите и служебните правоотношения на служителите.

Правоотношенията на председателя и на заместник-председателите на ДАЕУ се прекратяват от датата на влизане в сила на закона. До привеждането в съответствие с този закон на устройствения правилник на МЕУ, правомощията на министъра на транспорта и съобщенията в областта на информационните технологии ще се изпълняват от него по досегашния ред.

Коментари по темата: „Създават министерство на електронното управление”

добавете коментар...

 1. Зънзън

  До колкото разбрах , хората от ДАЕУ си остават, и то със същите функции, просто са на щат към новото министерство. То реално ДАЕУ изпълняваше що годе тази роля, но вече има цяло министерство. Отдавна трябваше да го има, МТИТС никога не са имали капацитета за това. Проблемите и материята е много вече в ИТ държавния сектор.

 2. Мнение

  Поредната държавна хранилка

 3. Мнение

  Защо трябва да се закрива ДАЕУ вместо да бъде влята в новото Министерство. Сега системата за сигурни електронни връчвания и другите регистри, дето ДАЕУ управлява, кой ще ги менажира?? ДАЕУ беше една от малкото които що-годе работеха прилично

 4. ДеБъ

  Единственият, когото уважавам от ДБ!

 5. сол

  най-накрая тръгнахме в правилна посока

Коментар