Е-управлението: Приоритети на новото правителство

Предстои създаване на пилотна система за е-идентификация през мобилен телефон, съобщи министърът на електронното управление Божидар Божанов на среща с медиите
(снимка: Държавна агенция “Електронно управление”)

Гражданите и бизнесът ще бъдат в центъра на административното обслужване, което до момента все още не се е случило, заяви на среща с медиите днес министърът на електронното управление Божидар Божанов. В новото министерство влизат Държавна агенция „Електронно управление”, дирекция „Информационни технологии” от Министерство на транспорта и съобщенията и Информационно обслужване. 

„Продължаваме да бъдем  куриери между отделните администрации и ще променим този фокус в посока на ефективна и работеща администрация”, каза Божанов и открои най-важните приоритети пред електронното управление, залегнали изцяло в коалиционното споразумение.

Един от тях е електронната идентификация. Ще се работи в посока на създаване на удобно, лесно и безплатно средство за гражданите и бизнесът при използването на е-услуги.

Друг приоритет е регистровата реформа и политиката за водене на регистри. Регистровата агенция няма да бъде на подчинение на министъра на електронното управление, за да има разделение между политиката и контрола върху регистрите.

Оперативна съвместимост също е във фокуса на министерството, като целта е системите в отделните администрации да са съвместими и да си говорят по между си, поясни Божанов.

Приоритет са още отворените данни и прозрачността като цяло – всички регистри да са публични, а данните им да бъдат достъпни. Между коалиционните партньори е договорено регистърът за електронни бюджетни разплащания СЕБРА да стане публичен.

Ключова се очертава и киберсигурността, за да има сигурни електронни системи, на които гражданите да се доверяват. Това ще е гарант за ефективно електронно управление.

Една от краткосрочните мерки в плана на министър Божанов е създаването на пилотна система за е-идентификация през мобилен телефон, като личната карта с вграден чип остава приоритет. Ще отпаднат най-често използваните удостоверения, като тези за липса на задължения, за семейно положение, а също печати, стикери и талони.

Предстои още оптимизация на процедури, които тормозят гражданите и бизнеса, като регистрация на автомобил в КАТ и електронно подаване на документи за строителни разрешения.

В дългосрочен план Божанов открои премахване на до 80% от административната тежест чрез електронизиране на всички удостоверителни услуги и заменянето им като вътрешни услуги между администрациите.

Ще бъдат надградени ключови регистри като Национална база на населението (ЕСГРАОН) с нови функционалности и удобства. Задачи пред министерството са доизграждането на Националната здравна информационна система, електронизирането на ключови регистри в държавата, обединени в централизирана система, и надграждането на Държавния хибриден частен облак, като основната инфраструктура на електронното управление.

Коментар