VPN: интернет без цензура и следене

VPN ни позволява да преодолеем интернет ограниченията и да защитим своята поверителност
(снимка: CC0 Public Domain)

Виртуалните частни мрежи стават все по-популярен инструмент за връзка към интернет. И има защо: благодарение на тях можем да се движим в защитен „тунел“ в глобалната мрежа, което обезсилва средствата за ограничаване, цензура и проследяване.

Виртуалните частни мрежи (VPN) често биват описвани като „тунели“ между компютъра на потребителя и сървърите. VPN запазват в тайна дейностите на интернет-потребителя от любопитни очи и зловредни намерения.

Поради различните регулации в отделните страни най-подходящите услуги са тези, които осигуряват локални сървъри. Това значи, че за България най-подходяща би била VPN услуга с локални сървъри тук. Добрата новина е, че такива предложения има и са напълно достъпни за всички.

Има ли разлика между криптиране и VPN

Краткият отговор е „да“. VPN е шифрован и следователно защитен канал, който свързва компютъра с интернет. Шифрован или криптиран ще рече, че целият трафик бива закодиран и може да бъде разгадан само от изпращача и получателя.

Но криптирането е само едно от средствата, които се използват при VPN. Освен шифрирането VPN използва и други средства за защита на индивидуалната интернет-активност.

Можем да сравним това с мерките за защита на дома. Те могат да включват алармена система, здрава брава на вратата, решетки на прозорците, дори куче-пазач. Всички тези мерки съставляват сигурността на дома. По подобен начин и криптирането е само едно от средствата за защита на интернет-трафика, но VPN обхваща и други средства. Така че ако криптирането е „бравата на вратапри VPN, успоредно с него се прилагат и други методи за предпазване.

Защита на поверителността

Вероятно най-масовата причина хората да използват VPN е да защитят поверителността си. Чрез криптиране на уеб-активността виртуалната частна мрежа гарантира, че никой, който би искал да прихване нечии интернет комуникации, не би могъл да декодира данните. Това прави VPN мрежите особено полезни, когато потребителят влиза през обществена Wi-Fi мрежа, например в местното кафене или обществената библиотека. VPN не позволява на другите участници в същата мрежа да шпионират това, което потребителят прави.

Но поверителността може да бъде важна и у дома, когато човек използва домашен рутер за достъп до интернет. Повечето потребители разчитат на доставчик на интернет услуги (ISP), за да влязат в интернет. И в масовия случай доставчикът на интернет осигурява добра защита от хакери. Той обаче не осигурява защита от шпиониране. Затова някои потребители може да искат да се скрият от „погледите“ на потенциални шпиони, особено ако обменят чувствителна информация. VPN осигурява именно такъв вид защита.

Без цензура и ограничения

В ново време много държави ограничават достъпа до интернет или забраняват определени сайтове по идеологически причини. Виртуалната частна мрежа позволява на гражданите да се спасят от подобни интернет ограничения и да използват интернет свободно, без цензура.

Избягването на ограниченията е особено желано при използване на стрийминг услуги. Мнозина от нас използват услуги за стрийминг, например за да гледат телевизионни предавания и филми. Не всеки обаче знае, че излъчваното съдържание може да е различно в зависимост от географското местоположение на потребителя. Някои услуги предоставят дадено съдържание само за аудиторията в Северна Америка, да речем, или пък ограничават дадено съдържание конкретно за страните от Източна Европа.

Тъй като крият потребителския IP адрес, VPN услугите правят географската локация „невидима“ за стрийминг услугите. За потребителя това означава, че може да има достъп до всякакво съдържание от всяка точка на света.

Опазване на личните данни

Особено ценно е приложението на VPN за допълнителна защита при комуникиране на лична информация. Както вече стана дума, основната задача на VPN е да криптира пренасяните данни, а това е много уместно, ако се обменят данни, които могат да идентифицират конкретния човек. Подобна информация не бива да бъде уязвима за кражба по време на транспортирането онлайн. Това може да включва, например при попълването на формуляри, неща като рождена дата, ЕГН, адрес, месторождение, биометрична информация.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар