Бизнес анализ като услуга – все по-достъпен и ефективен

Чрез бизнес анализа като услуга организациите идентифицират тенденции и дейности, които са полезни за работата и им помагат да обслужва по-качествено клиента
(снимка: CC0 Public Domain)

Гъвкавите бизнес анализи като услуга са пазар, който ще расте изключително бързо: средно с по 26% годишно в периода до 2027 година. Това е значителна ниша в света на ИТ, като се има предвид, че още през 2019 година, преди пандемията, сегментът е възлизал на стойност от около 4,9 милиарда долара.

Технологията на бизнес анализите като услуга (AaaS) представлява услуга по анализ на големи обеми бизнес данни с помощта на изнесени, „облачни” системи за обработка. Както подсказва самият израз, анализът на бизнес данни има за цел обработката и изследването на големи масиви данни, събрани от бизнеса, за да се очертаят и проследят тенденции, което да помогне за вземането на ежедневни и на стратегически бизнес решения – къде да се инвестира, къде да се направят съкращения, какви нови средства да се въведат и т.н.

Фокус върху клиента

Този вид технологии не са непознати – те съществуват от години в света на бизнес технологиите и се използват от по-голямата част от средните и особено от големите организации. Днес обаче светът на бизнес технологиите се променя. Някога ориентиран към бизнеса, пазарът сега все повече е фокусиран върху клиента.

Важни са търсенията и потребностите на клиентите – осъзнати или неосъзнати, важно е преживяването, което получават. Следователно предприятията се фокусират най-много върху начини за доставяне на по-добри, по-качествени и по-персонализирани продукти и услуги.

Паралелно с това има и други фактори, които изменят приоритетите на компаниите. Опазването на околната среда става все по-съществено. Освен да реализират приходи и печалби, организациите се стремят да намалят потреблението на енергия и ресурси, да са енергийно ефективни, да редуцират отпадъците си до възможния минимум.

Всичко това прави системите за бизнес анализи все по-желани. Чрез тях могат да се идентифицират тенденции и дейности, които са полезни за работата на бизнеса, помагат му да обслужва по-качествено клиента и да постига целите си по отношение на опазването на околната среда и т.нар. корпоративна социална отговорност.

Възможността бизнес-анализите да се използват като външна услуга, базирана в облака, прави този тип инструменти много по-лесно достъпни и то за широк кръг предприятия. Един от ключовите фактори е, че този модел на използване позволява на фирмите да се възползват от възможностите на анализаторските системи, без да внедряват каквото и да е в собствената си информационна инфраструктура – спестяват се дълги и сложни процедури, които могат да отнемат седмици и дори месеци и обичайно изтощават цялата организация.

Друг много съществен фактор е, че използването като услуга прави ненужно поддържането на собствен екип по бизнес анализите. Това е важно предимство, тъй като битката за кадри по тези специалности е наистина ожесточена. Освен BI специалисти поддържането на собствено решение за бизнес анализи изисква и наличието на т.нар. учени по данните – скъпо платени, трудни за намиране и още по-трудни за задържане експерти.

Използвайки бизнес анализи като услуга, организациите могат да се възползват от мощната функционалност на този вид решения без високи първоначални инвестиции, без тежка и изтощителна процедура по внедряване и без сложния проблем с поддържането на собствени екип по данните и анализитe.

Ползи от бизнес анализите като услуга

Предимствата на бизнес анализите като услуга започват с персонализиране на отношението към клиента. Маркетингът е по-фокусиран, по-целенасочено работят средствата за електронна търговия, социалните медии, анкетите. Бизнесът формира детайлен клиентски профил за всеки потребител, може да помогне за прогнозиране на бъдещите очаквания, за очертаване на пазарните тенденции, за предефиниране и подобряване на продуктите и услугите.

От гледна точка на основните показатели на бизнеса AaaS помага за вземане на информирани решения, водещи до повече ефективност, намаляване на разходите и подобряване на приходите. Могат да се предвидят ефектите от всяко бизнес решение, да се предугадят промените на пазара, да се осветлят перспективите в индустрията.

Възможностите за прогнозиране намаляват несигурността и позволяват разумно реагиране на пазарните промени. В частност, AaaS може да помогне на бизнеса да избегне бъдещи сътресения и закъснения чрез съобразяване с прогнозите и рационализиране на дейностите.

Предизвикателства

Като всяка друга съвременна технология AaaS си има своите трудности. Най-съществената от тях е сигурността. Тъй като много от бизнес данните биват „сдъвкани” в облачна система, данните трябва да бъдат добре защитени. Повече от 80% от компаниите-потребители твърдят, че сигурността е основното предизвикателство, което трябва да бъде разгледано при прилагането на модела AaaS.

Коментари по темата: „Бизнес анализ като услуга – все по-достъпен и ефективен”

добавете коментар...

  1. спокойно

    газ няма
    почвам да анализирам
    не ме занимавайте

Коментар