Учени от БАН работят за подобряване на невропротезите

Усъвършенстваните невропротези могат да облекчат живота на хората с тежки увреждания
(снимка: CC0 Public Domain)

Учени от БАН започват работа по проект „Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс”, свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Екипът от Института по информационни и комуникационни технологии, ангажиран в проекта, е част от международен консорциум.

Проектът NEMO BMI се финансира от Европейската комисия и цели да позволи на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в състояние да движат крайниците си, да „проходят” и да извършват дейности, невъзможни без помощни средства.

Механизмът на действие включва декодиране на информация от мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши, и подаването ѝ към имплант за стимулация в гръбначния стълб или екзоскелет за извършване на движенията.

От българска страна в проекта участват проф. Никола Касабов, проф. Петя Копринкова и ас. Симона Неделчева. В сътрудничество с учени от Франция, Швейцария и Нидерландия те ще създадат устройство, което разчита сигналите от мозъка и ги предава към устройствата за подпомагане на движенията на пациента, съобщи проф. Копринкова.

Всяка година около 746 000 души получават травма на гръбначния стълб, която има драматична човешка, социална и икономическа цена, и води до частична или дори пълна загуба на способност за движение. Моторните интерфейси мозък-машина (BMI) превеждат мозъчните нервни сигнали в команди към външни механизми. Те дават надежда за възстановяване на подвижността на крайниците, като пациентите получават контрол върху протезите или дори до техните собствени крайници посредством електрическа стимулация.

Независимо от впечатляващите резултати, въвеждането на невропротезите в ежедневната практика среща затруднения. В момента невропротезите са ограничени до контролирани тестове в лабораторни условия и изискват редовно преобучение на декодера в контролирана среда. Те също така включват различни компоненти, които са сложни за инсталация и употреба.

На базата на уникалната експертиза на консорциума, проектът NEMO BMI ще провежда изследване на неасистирани и лесни за употреба мобилни невропротези, включващи безжично записващо устройство, декодер на мозъчната активност в реално време, базиран на интегрирани технологии, и стимулатор на гръбначния мозък.

Първата цел на проекта е значително подобряване на използваемостта на невропротезите посредством въвеждане на авто-адаптивна система за обучение на декодера в процеса на използване.

Коментар