Биометричните технологии се нуждаят спешно от нови закони

Британски експерти призоваха за нови, адекватни закони за биометричните технологии (снимка: CC0 Public Domain)

Спешно са необходими нови закони за регулиране на боравенето с биометричните технологии, установи независим правен преглед, ръководен от експерти във Великобритания. В момента правилата в Англия и Уелс са фрагментирани, неясни и не са в крак с технологиите, заключават анализаторите.

Биометричните данни включват лицето, пръстовите отпечатъци, гласовете, ДНК профилите и други видове профили на база индивидуалните особености на човешкото тяло. Британският анализ отбелязва, че биометричните технологии, доскоро използвани почти изключително в полицията, сега се възприемат от нарастващ брой частни и публични организации, включително работодатели, училища и магазини.

Как се използват биометричните технологии

В отделен документ институтът „Ada Lovelace“, възложил ревизията, цитира редица примери за това как се използват биометричните технологии:

 • Училища използват биометричната технология за разпознаване на лица, за да проверяват самоличността на учениците при влизане в сградата, за заплащане на храната;
 • Супермаркети използват лицево разпознаване, за да предупредят персонала за присъствието на лица с доказано криминално минало или антисоциално поведение;
 • Компании използват система с изкуствен интелект, за да анализират видео-интервюта с кандидати за работа за характеристики като „ентусиазъм“, „готовност за учене“, „екипна работа и и отговорност“ и „лична стабилност“.

Нуждата от по-добри закони

Необходими са по-добри закони, които да регулират употребата на биометричните технологии и да въведат много по-голям контрол преди внедряването, се казва в становището на юристите.

Експертът Матю Райдър, написал основната рецензия, казва: „Настоящият правен режим е фрагментиран, объркан и не успява да върви в крак с технологичния напредък. Нуждаем се спешно от нова, амбициозна законодателна рамка, специфична за биометричните данни. Не трябва да позволяваме използването на биометрични данни да се множи при наличието на неадекватни закони и недостатъчно регулиране“.

Предложения за промени

В резултат на своя анализ институтът сега призовава за промени, включително:

 • цялостно законодателство, регулиращо използването на биометрични технологии;
 • надзор от национален, независим регулаторен орган с подходящи ресурси;
 • изискване технологията да отговаря на стандартите за точност, надеждност и валидност и пропорционалност;
 • мораториум върху системите, способни на масова идентификация или класификация в публичния сектор, до приемането на новото законодателство.

Специална клауза

Препоръката има специална клауза за прилагане на технологии за лицево разпознаване на живо (LFR) – където система от камери съпоставя лицата на явяващите се със списък за наблюдение. Подобни системи се използват най-вече от някои полицейски служби. В прегледа, направен от института, се казва, че е необходим „законово обвързващ полицейски кодекс, уреждащ използването на LFR, и че „всякаква друга употреба в общественото пространство трябва да бъде преустановена, докато не се създаде такава, която обхваща частния сектор“.

Коментари по темата: „Биометричните технологии се нуждаят спешно от нови закони”

добавете коментар...

 1. :o)

  Още във филма “enemy of the state” преди сигурно 20+ години се зададе правилния въпрос:
  Кой ще контролира, контролиращите, които контролират информацията, която се ползва от службите. И наистина ли хора от съд,прокуратура и полиция и вътрешна сигурност, които ги разглеждам като едно ще се втурнат да помагат на обикновения човек, да не му се нарушат правата? Или просто обикновения човек е под лупа на всяка крачка, ей така за по-сигурно?

Коментар