Все повече организации ползват външни ИТ услуги от А1 България

„Човешкият капитал е най-важният елемент за изграждане и поддържане на надеждна и защитена IT инфраструктура”, казва Мартин Филев от А1 България
(снимка: предоставена от А1 България)

Все повече компании и организации се обръщат към А1 България за „изнасяне” на IT експертните си функции и позиции под формата на външна услуга, заяви Мартин Филев, мениджър „ICT проекти за корпоративни клиенти” в компанията, по време на панелна дискусия за IT инфраструктурата в рамките на 17-тата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2022”.

В последните години екипите на А1 в направление „IT и дигитална трансформация” и „Мрежа и услуги” се разширяват с повече висококвалифицирани експерти и компанията се превръща във все по-предпочитан IT работодател в страната, подчерта Филев. По неговите думи, ползването на външни IT услуги осигурява на публичните институции и бизнеса по-високо ниво на експертиза в поддръжката на системите и крайните им устройства, а също така им помага за намаляване на разходите за поддръжка и сертифициране на собствени експерти.

„Човешкият капитал е най-важният елемент за изграждане и поддържане на надеждна и защитена IT инфраструктура. Институциите и големите компании срещат все по-големи трудности да наемат и поддържат достатъчно квалифициран и многоброен IT екип, което прави ICT услугите и специализираните IT експерти на А1 още по-привлекателна възможност”, заяви той.

А1 предлага решения „като услуга” в сферата на софтуера, инфраструктурата, системната интеграция и киберсигурността, като за целта си партнира с водещи световни производители и поддържа нарастващ екип от IT и ICT експерти, поясни Филев. Така организациите в страната получават „отличен вариант за справяне с дефицита на технологични експерти”, за да съсредоточат усилията си върху основната дейност.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че IT инфраструктурата става все по-ключова за доброто функциониране на много други инфраструктури, а амбицията за цялостна свързаност, комуникация в реално време и автоматизацията я превръщат в поле на постоянни иновации и силна конкуренция.

Друга ключова тема бяха политиките на институциите в Европейския съюз към използването и съхраняването на данни и изискванията към всички участници в екосистемата. Според Мартин Филев, те имат своите сериозни основания предвид факта, че концентрирането на огромни количества лични и чувствителни данни в организации, които не са под юрисдикцията на EС и работят по различни свои правила, носи много рискове за крайните потребители и за бизнеса.

Той посочи, че това е била и част от причината А1 Group, част от която е А1 България, да придобие един от лидерите на пазара на облачни решения, регистрирани в Европа – Exoscale. По този начин корпоративните клиенти, които се доверяват на услугите на А1, могат да разчитат, че данните им са в сигурни ръце – в професионални центрове за данни в ЕС и се съхраняват според най-добрите практики и при спазване на регулациите.

Мартин Филев добави, че все още голяма част от клиентите не се доверяват в пълна степен на клауд услугите и предпочитат данните им да бъдат съхранявани на инфраструктура, която е предназначена за тях. Затова А1 предлага и услугата Virtual Data Center, която им осигурява такава възможност, използвайки като услуга сървъри за техните нужди в център за данни на А1, като инфраструктурата е изградена изцяло според изискванията на GDPR регламента.

Коментар