Сирма Груп придоби мажоритарен дял в „Ти Би Ай Инфо” АД

Придобиване на Сирма Груп разширява портфолиото ѝ от софтуерни услуги за застраховането
(снимка: CC0 Public Domain)

„Сирма Груп Холдинг” АД придоби 55% от фирмата за разработка и внедряване на технологични решения за управление на бизнеса „Ти Би Ай Инфо” АД и дъщерното ѝ дружество „Ейч Ар Ем Солюшънс” АД. Със сделката „Ти Би Ай Инфо” официално става член на „Сирма Груп”.

Към момента в „Ти Би Ай Инфо” АД работят 40 специалисти в областта на бизнес-анализа, архитектурата, разработката и поддръжката на софтуер, а приходите на компанията за 2021 г. са в размер на над 3 млн. лева. След придобиване на мажоритарния дял името на дружеството ще бъде променено на „Сирма Иншурънс Солюшънс” АД, в което  изпълнителният директор на „Ти Би Ай Инфо” АД Юлиян Маслянков е вторият най-голям акционер с дял от 28%, а останалите дялове са разпределени в миноритарни акционери.

Освен преименуването на компанията предстоят организационни промени, които целят по-добра синергия на работните процеси и интегриране на дружеството в Сирма Груп. Компаниите ще се възползват от общ ресурс по отношение на административни, продажбени, HR и други дейности.

Със сделката „Сирма Груп Холдинг” АД ще разшири портфолиото си от софтуерни услуги в застрахователния сектор. „Вярваме, че това ще отвори пред нас изключително много възможности за развитие и достигане до нови клиенти, както в страната, така и на международно ниво”, заяви Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг” АД.

„Сирма Иншурънс Солюшънс” АД ще насочи усилия в няколко направления, разкри Юлиян Маслянков, който ще е част от Съвета на директорите и основно представляващо лице на компанията.

„Целта ни е на базата на „no-code” платформата Creatio да предоставим на пазара собствен продукт, който таргетира всякакви дружества в застрахователната индустрия – застрахователни компании, банки, брокери, асистанс компании. Решението, което ще реализираме е изключително гъвкаво и може лесно и ефективно да се внедрява във всякакви компании, във всяка една държава, независимо от регулациите. Неразделна част от иновативния продукт са директно интегрираните CRM функционалности за маркетинг, продажби, обслужване на клиенти и др., благодарение на което клиентът ще получи цялостен продукт за управление на бизнеса”, поясни Маслянков.

Приложението ще носи името „Сирма Иншурънс”/Sirma Insurance и беше ексклузивно представено от Юлиян Маслянков на международна аудитория в края на май, по време на организираното от Creatio събитие „Дни без код” в Чикаго, САЩ. Към продукта вече има интерес от големи компании в Гватемала, Дубай, Словакия и Австралия. До края на юли тази година предстои официалното му реализиране за сваляне и лицензиране в официалния пазар за приложения на Creatio – „Creatio Marketlace”.

„Другото направление, по което ще работим усилено, е широкото интегриране на разработеното от дъщерната компания на „Ти Би Ай Инфо” АД – „Ейч Ар Ем Солюшънс” АД електронно трудово досие sHRedy. До момента над 6 000 служители се администрират в иновативния продукт, който дигитализира всички процеси в HR сферата. Целта ни е до края на годината да достигнем 10 000, а до края на 2023 г. – 20 000 души”, разкри още Маслянков.

Коментар