Мейнфреймите носят добри печалби на IBM

Половинвековният бизнес с мейнфрейм системи все още носи добри приходи и печалби на IBM. През миналата година продажбите на System z са осигурили на Синия гигант $3,5 млрд., което е близо 3,5% от всички приходи на компанията, възлизащи на $103,6 млрд.

Това обаче не е единствената полза от "големите машини", както бяха наричани в миналото мейнфреймите. IBM сключва многомилиардни контракти за доставка на софтуер за този клас системи и печели също от услуги по поддръжка на инсталираната база.

Макар и да не расте в последните десет години, мейнфрейм бизнесът е изгоден на Биг Блу. Около 20% от приходите и 40% от печалбата на IBM са свързани именно с "големите машини", считат анализатори от Bernstein Research.

IBM е монополист в сегмента на мейнфреймите, който по данни на IDC възлиза на 9,9% от световния пазар на сървъри с обем $53 млрд.

Наскоро асоциацията CCIA обвини IBM, че нарушава антимонополното законодателство, като продава мейнфрейми със специализирана операционна система и отказва да я лицензира за използване с оборудване от други производители.

Коментар