А1 дигитализира работата на МБАЛ Силистра

Услугата A1 Video Security осигурява непрекъснато видеонаблюдение, което е едновременно клауд-базирано и записвано върху карта памет (снимка: А1 България)

Модерни ИКТ решения внедри А1 България в Многопрофилна болница за активно лечение Силистра (МБАЛ Силистра), за да дигитализира работата на близо 600-те служители. Болницата вече разполага с високоскоростен интернет, защитен с Next Generation Firewall, Wi-Fi на цялата територия, видеонаблюдение за прилежащия парк, телевизия с уредени права за пациентите в новото детско и другите стационарни отделения, както и с цялостна мрежова свързаност.

Благодарение на мащабния проект за дигитализация, предприет от новото ръководство на болницата през последната година, значително се повишава ефективността при работа с новата електронна „история на заболяването” и целия медицински софтуер, който е задължителен за всяко сериозно лечебно заведение от национално значение, за предоставянето на болнични услуги и качеството на пациентското изживяване при лечение и престой.

„Технологичните решения, които внедрихме в МБАЛ Силистра, дават на медицинския и административен персонал възможност да развият пълния потенциал на лечебното заведение, което е с ключова роля за населението в региона”, коментира Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби” в А1 България, като подчерта, че ИКТ услугите на компанията повишават качеството на обслужване на пациентите и същевременно помагат за гарантиране на цифровата и физическа сигурност на болницата.

„Нашата болница е с водещо място в областта на диагностиката и лечението на остри и хронични състояния, голяма част от които по спешност и 24 часа в денонощието без алтернатива в област Силистра. Надявам се, че модернизацията и дигитализацията, която предприехме през последната година, се оценява високо както от многобройните ни пациенти от 7 общини в Североизточна България, така и от висококвалифицирания ни медицински и административен персонал и обществеността”, сподели д-р Васил Славов, директор на МБАЛ Силистра.

По неговите думи, партньорството с А1 е помогнало на болницата бързо да компенсира критичното изоставане в технологично отношение през последните няколко години.

Д-р Васил Славов, директор на МБАЛ Силистра (вляво), и Теодор Петров, старши акаунт мениджър „Корпоративни продажби” за региона на Силистра в А1 България, се поздравиха за успешно реализирания ИКТ проект (снимка: А1 България)

Реализираните ИКТ проекти обхващат изграждане на инфраструктура за гарантиран високоскоростен интернет и Wi-Fi свързаност на цялата територия на болничния комплекс. Тази част от проекта е завършена за административния корпус на болницата, а в идните седмици ще обхване и останалите сгради на лечебното заведение, които също ще бъдат напълно оборудвани с безжичен Wi-Fi с много висока скорост, разделен индивидуално за персонала и пациентите. Специално за пациентите Wi-Fi ще бъде предоставян и безплатно. Предвидени са и допълнителни локални точки за административните кабинети.

За да гарантира сигурността на обменяната през интернет информация, А1 внедри защитна стена Next Generation Firewall, част от портфолио от услуги за киберсигурност на компанията.

А1 изгради и нова кабелна система във всички отделения на болницата, което подобрява пациентското изживяване. По време на престой и стационарно лечение в МБАЛ Силистра пациентите вече могат да гледат качествено телевизионно съдържание, благодарение на внедрената система за телевизия с уредени авторски права. В част от стаите в телевизионната услуга е включен и достъп до спортните канали MAX Sport.

В процеса на модернизация част от телевизионните приемници са обновени с 40-инчови LED телевизори, а за малките пациенти в детското отделение на МБАЛ Силистра времето, прекарано в болницата, ще бъде по-приятно с любими детски предавания, които могат да гледат на 32-инчови LED телевизори.

Услугата A1 Video Security осигурява непрекъснато видеонаблюдение, което е едновременно клауд-базирано и записвано върху карта памет за парковите площи на МБАЛ Силистра. Това допринася за повишаване на безопасността за близо 600 членове на персонала, почти 12 хиляди пациенти, лекувани в стационарите, и 15 хиляди пациенти, които преминават през спешното отделение годишно, за посетителите и имуществото в рамките на 35 декара от двора на болницата.

За целта А1 изгради система, включваща 16 интелигентни камери, записите от които могат да се проследяват в реално време от оторизирани лица от лечебното заведение и да бъде сигнализирано на отговорните органи при необходимост, така че да се предприемат навременни мерки в случай на инцидент.

В процеса на модернизация на болницата част от телевизионните приемници са обновени с 40-инчови LED телевизори (снимка: А1 България)

Лекарите и медицинският персонал на МБАЛ Силистра обслужват пациенти от 7 общини в региона – Силистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Главиница и Тутракан и около 98 хиляди души население, като предоставят консултативна и стационарна помощ при по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници. Стационарните отделения разполагат общо с 304 легла и 282 по клинични пътеки, финансирани от НЗОК.

ИКТ решенията, внедрени от А1 в МБАЛ Силистра, са част от портфолиото технологични услуги, които компанията предлага на публичните институции и бизнес организации по модела „като услуга”. Чрез тях корпоративните клиенти могат да разчитат на консултации за оптимални технологични решения в сферата на софтуер като услуга, инфраструктура като услуга, киберсигурност и „интернет на нещата”, с които да решават най-належащите си проблеми.

Коментар