А1 България: Ще продължим да диверсифицираме нашия бизнес

„Силата ни в телеком услугите е основата, от която ние развиваме своите доста по-сложни B2B решения”, заяви Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги” в А1 (снимка: А1 България)

Все по-голяма част от приходите на А1 България идват от бизнес ICT услуги. Компанията разполага с инфраструктурата, eкспертността и клиентската база, за да бъде успешен играч на този пазар, сподели Михаил Семерджиев, старши мениджър „ICT услуги” в А1, коментирайки скорошната сделка по придобиване на системния интегратор СТЕМО.

„Чрез придобиването на СТЕМО не целим толкова да навлезем на нови пазари, а по-скоро допълнително да развием нашите услуги и да предложим на клиентите още по-комплексни ICT решения за техния бизнес”, каза Семерджиев в интервю за TechNews.bg. „А1 е изключително адаптивна компания и ще продължим да диверсифицираме нашия бизнес, стига това да е икономически обосновано и да следва нашата стратегия да дигитализираме обществото”, допълни той.

Г-н Семерджиев, защо услугите в сферата на телекомуникациите и свързаните с тях дейности се оказаха „тясно“ пространство за бизнеса на А1 България? Какви пазарни фактори доведоха до решението за придобиване на системен интегратор?

Исторически телекомите винаги са били насочени към крайния потребител. Въпреки това насищането на пазара на мобилни услуги, навлизането на OTT играчи в гласовите и SMS услугите, както и пазарната война поставят предизвикателства пред B2C пазара. На фона на тези предизвикателства се увеличава търсенето от страна на малкия бизнес и на големите фирми на “end to end” ICT услуги, които имат сериозен потенциал за ръст именно заради дигитализацията на бизнеса.

Органичното развитие на капацитет за предоставяне на ICT решения е предизвикателство за един телеком, защото то изисква време, което нямаме на силно развития и конкурентен IT пазар. Затова ние се насочваме към начини, с които да подпомогнем превръщането ни от телко в техко – чрез придобиване на IT компании и дългосрочни партньорства или съвместни предприятия.

Силата ни в телеком услугите е основата, от която ние развиваме своите доста по-сложни B2B решения.

А1 разполага с инфраструктурата, eкспертността и клиентската база, за да бъде успешен играч на пазара на ICT и IoT бизнес решения. Компанията вече се наложи в този сегмент и все по-голяма част от приходите ни идват именно от бизнес ICT услугите. Ние предлагахме системна интеграция и внедряване на ERP и преди да придобием СТЕМО, като нашият SAP Компетентен център разполага с над 30 специалисти и функционира вече от близо 20 години. Чрез придобиването на СТЕМО не целим толкова да навлезем на нови пазари, а по-скоро допълнително да развием нашите услуги и да предложим на клиентите още по-комплексни ICT решения за техния бизнес.

Кои/какви ще са прицелните клиенти – организациите, на които ще предложите новото и разширено портфолио от IT услуги?

На този етап не предвиждаме генерална промяна в типовете корпоративни клиенти, на които и ние, и СТЕМО сме предлагали ICT и IoT услуги. Имаме оферти, подходящи за малък и среден бизнес, като SAP Business One от А1, решения за киберсигурност като A1 Cyber Backup и др. Предлагаме също и високотехнологични решения, които са по-скоро насочени към големи компании и публични институции, които обхващат софтуер за оптимизиране и управление на бизнес процеси, като внедряване на SAP S/4HANA, мониторинг за уязвимости Offensity, A1 Web Application Firewall и др.

Чрез придобиването на СТЕМО се стремим да усъвършенстваме експертността на екипите и в двете компании, да обменяме опит и идеи, да предоставяме по-добро обслужване за нашите клиенти.

Споделяте послание, според което очаквате „съществени синергии, възможности за растеж и ползи за потребителите на IT услуги“. Бихте ли конкретизирали очакваните ползи?

По-високо качество и темпо на предоставяното обслужване и по-задълбочени знания и опит на експертите са ключовите ползи. И в А1, и в СТЕМО имаме развити партньорства с едни от водещите световни технологични компании и използваме техни утвърдени продукти за изграждане на услугите, които предлагаме на корпоративните клиенти. Обмяната на опит между екипите ще ни даде повече възможности да предоставяме на бизнеса и публичните институции още по-добри решения, по-бързо и по-качествено.

Услугите на А1 и СТЕМО спестяват на компаниите необходимостта да търсят и наемат високоспециализирани ИТ експерти, казва Михаил Семерджиев (снимка: А1 България)

Друга обща черта между А1 и придобитата компания е подходът ни да „предвиждаме“ потребностите на бизнес клиентите и да развиваме услуги, с които да ги подкрепяме да решават належащите предизвикателства. За компаниите, които не разполагат с достатъчно специализирани или многобройни ИТ екипи, услугите и на А1, и на СТЕМО дават много добро преимущество, тъй като им спестяваме необходимостта да търсят и наемат високоспециализирани експерти, което в настоящия пазар на труда не е лесна задача. Ние разполагаме с екипите и знанията, така че да ги облекчим в това отношение, като делегират на нас тези направления и се съсредоточат върху основната си дейност. Това спестява на компаниите и публичните институции необходимостта от първоначални инвестиции в хардуер, софтуер и инфраструктура.

След IT възнамерявате ли да навлезете и в други сродни („съседни“) индустрии?

През последните няколко години А1 започна сериозно да диверсифицира своите продукти и услуги както за крайните клиенти, така и за бизнеса. Навлязохме на пазара със спортно съдържание с каналите MAX Sport. Друга посока на развитие са финтех решенията и секторът на застраховането, където също бързо разширяваме нашия пазар дял с дигиталния портфейл A1 Wallet, А1 Кредитна карта, е-винетка, тол такси, застраховка Гражданска отговорност и др.

Както може да се види, реално ние и сега навлизаме в други индустрии, но бизнес ICT услугите са с най-голям потенциал и предлагат най-големи възможности за увеличаване на приходите и растеж на компанията. А1 е изключително адаптивна компания и ще продължим да диверсифицираме нашия бизнес, стига това да е икономически обосновано и да следва нашата стратегия да дигитализираме обществото.

Представляват ли интерес за А1 малките, иновативни, динамични стартъпи?

В България на този етап си партнираме със стартиращи компании по отделни проекти, но на ниво A1 Group развиваме start-up и scale-up екосистемата от дигитални компании в региона на Централна и Източна Европа още по-активно. Част от тази подкрепа е A1 Start-up Campus във Виена, който предоставя 2000 квадратни метра офисно пространство, специално оборудвано за нуждите на стартъп компаниите с необходимата свързаност и оборудване. На групово ниво подкрепяме стартиращите компании и с някои от бизнес предложенията на А1 – от таблети, до облачни и дейта център услуги.

Кои от съвременните технологии в ICT индустрията разглеждате като най-перспективни и за кои от тях виждате място в своето портфолио от бизнес-решения?

Към момента сме се фокусирали върху системната интеграция, решения от SaaS, IaaS, киберсигурност и IoT. Винаги се стремим да предлагаме най-важните за клиентите ни технологични услуги, такива, които ги подкрепят в развитието на бизнеса им.

Развиваме усилено 5G ULTRA мрежата на А1 и вярвам, че в следващите години комбинацията от ICT и IoT опита, който сме натрупали, и възможностите на петото поколение мрежа на А1 ще отворят необятни хоризонти за нови решения в помощ на корпоративните клиенти. 5G ULTRA е вече на разположение на жителите на над 200 населени места в страната.

Друго направление, в което виждаме голям потенциал, е автоматизацията на често повтарящи се процеси с помощта на технологиите. В А1 почти всички вътрешни процеси са дигитализирани и смятаме, че експертизата ни може да бъде от полза и за нашите корпоративни клиенти.

IT индустрията понесе огромната тежест на рязката промяна от пандемията (преминаването към дистанционна работа). Кое е следващото голямо предизвикателство сега, след форсираната дигитализация, и как ще го посрещнете в А1?

Основното предизвикателство пред IT индустрията в настоящия момент е киберсигурността. Дигитализацията на бизнеса и потребителите носи много ползи и предимства, но води и до някои сериозни рискове. Навлизането на компаниите все повече и по-активно в дигиталното пространство води до сериозна нужда от системи за киберзащита.

Киберпрестъпността се е превърнала в мултимилиарден бизнес, на който е важно да противостоим превантивно и навреме. Това беше още веднъж подчертано и във връзка с войната в Украйна. Ако един краен потребител стане жертва на кибератака, рискът е да изгуби снимки или спестявания. Но когато обект на кибернападение е компания, то загубите могат да са катастрофални – както финансови, така и репутационни. В случаите, когато кибернападателите атакуват публични институции, рискът и последствията са за цялото ни общество.

Подходът, който А1 използва и препоръчва, е холистичен. Вярвам, че киберсигурността трябва да е част от всички бизнес системи и точно затова поставяме толкова силен фокус върху услугите за киберзащита и превенция. Имаме развити услуги, с които да подкрепяме фирмите да се справят с тези предизвикателства.

След придобиването на СТЕМО, което ще позиционира А1 като една от големите ICT компании у нас, очаквате ли подобни ходове от конкурентите, предвид, че тази сделка размества статуквото на пазара?

Сливанията и придобиванията са често срещан подход в развитието на много сектори и не са типични единствено за ICT сферата. Не бих могъл да прогнозирам какви са плановете на конкуренцията в сектора, но смятам, че всичко, което носи ползи за развитието на икономиката и доброто на клиентите, е положително явление. Радвам се, че А1 прави стъпка в тази посока в името на развитието на ICT пазара в страната.

Мария Малцева

Мария Малцева