Бизнесът върви към етапа на зрялост в AI

Все повече компании развиват своите системи с изкуствен интелект до етап на зрялост, което се отразява на структурата на приходите им (снимка: CC0 Public Domain)

Ново проучване сочи, че 12% от компаниите по света са развили своите системи с изкуствен интелект до етап на зрялост, при който постигат растеж благодарение на модерната технология. Тези компании приписват средно 30% от общите си приходи на AI.

Според изследване на Accenture от 2021 г. сред изпълнителните директори на 2000-те най-големи компании в света (по пазарна капитализация), мениджърите, които са засегнали въпроса за AI в своите публични изяви, са показали 40% по-голяма вероятност да постигнат повишаване на цените на акциите на съответните фирми. Това е много повече в сравнение с 23% през 2018 г.

Сега ново изследване на Accenture сочи, че 12% от компаниите са напреднали и са постигнали етап на „зрялост в AI”, което им помага да постигнат „превъзходен растеж“ и бизнес-трансформация. Средно 12% от фирмите с постижения в AI приписват 30% от общите си приходи на изкуствения разум.

Какво е AI зрялост?

С този термин се определя степента, до която организациите са усвоили свързаните с AI възможности в правилната комбинация за постигане на висока производителност в полза на клиенти, акционери и служители.

„Зрелостта при AI се свежда до овладяване на набор от ключови способности в правилните комбинации – не само от гледна точка на данни и AI, но и откъм организационна стратегия, талант и култура. Това включва „основополагащи“ елементи – като облачни платформи и инструменти, платформи за данни, архитектура и управление. Всички те са необходими, за да се върви в крак с конкурентите“, поясняват авторите на доклада.

Зрелостта, според изследователите, включва и възможности за „разграничаване“ чрез AI, при които важни са стратегията за изкуствен интелект и подкрепата от страна на висшето ръководство. Когато това е съчетано с „култура на иновации“, може да отличи компаниите рязко от всички останали на пазара.

Основни изводи от изследването на Accenture:

75% от компаниите вече са интегрирали изкуствен интелект в своите бизнес-стратегии и са преработили своите планове за използване на облачни технологии, за да постигнат успех чрез AI.

Близо една трета (30%) от всички пилотни инициативи за внедряване на изкуствен разум впоследствие се мащабират, за да осигурят широкообхватни резултати; 42% от бизнес-лидерите отбелязват, че проектите за AI са надхвърлили техните очаквания.

Преходът към AI ще отнеме по-малко време от дигиталната трансформация;

Делът от приходите на компания, която е „повлиянa от AI“, се е удвоил между 2018 и 2021 г. и се очаква да се утрои между до 2024 г.

Най-напредналите индустрии

Индустриите с най-голяма степен на зрялост от гледна точка на AI технологиите, са автомобилостроенето, космическата промишленост и отбраната. Според Accenture, докато някои индустрии в момента са далеч напред в своята AI зрялост, разликата вероятно ще намалее значително до 2024 г.

Изследването отбелязва, че „има огромно място за растеж откъм възприемането на AI във всички индустрии и огромна възможност за тези компании, които решат да се възползват от него“.

Компаниите с най-добри постижения в използването на AI е много вероятно да видят, че техните приходи, в основата на които стои AI, надхвърлят 30% от общия обем на постъпленията, казват анализаторите. Това са фирмите-фаворити в AI и те се отличават с:

  1. демонстриране на висока производителност чрез комбинация от способности
  2. последователно превръщане на пилотните проекти в производствени
  3. фокусиране отвъд финансовите показатели.

Сред компаниите, при които това вече е факт, има няколко отличителни особености. Например, те са извели на преден план AI като стратегически приоритет за цялата организация, с пълна подкрепа от страна на висшето ръководство. Инвестирали са сериозно в таланти, за да получат повече от инвестициите в AI. Индустриализирали са AI инструментите и екипите, за да създадат „AI ядро“. Използват AI отговорно, от самото начало, и разумно приоритизират дългосрочните и краткосрочните инвестиции в AI.

Проучването на Accenture заключава, че фаворитите в AI са преминали етапа на миграцията към облака и са взели максимума от мащаба на облачните изчислителни способности, за да използват максимално ефективно нови източници на данни и AI технологии.

Но не технологията, а по-скоро подходът към приложението на AI отличава тези 12% от компаниите, които се очертават като фаворити. Те знаят, че зрелостта на AI се отнася както до хората, така и до технологиите.

Коментар