Дигиталната трансформация: пазар за трилиони долари

Здравеопазването, науките и финансите ще напредват най-бързо в света на дигиталната трансформация (снимка: CC0 Public Domain)

Дигиталната трансформация на организациите тече с пълна сила и процесът ще продължи и през идните няколко години. Пазарът на този род решения ще расте със завидните 21,1% в предстоящите пет години, а стойността му ще достигне колосалните 1549 милиарда долара до 2027 година, тоест над трилион и половина долара.

Към настоящата година обемът на пазара на продукти и услуги, свързани с дигиталната трансформация, се оценява на 594,5 милиарда долара, според нов доклад на Markets and Markets. Този сегмент се разширява постоянно поради променящите се предпочитания на потребителите, бързия растеж на мобилните устройства и приложения, нарастващото навлизане на IoT и възприемането на облачните услуги.

Здравеопазване, науки, финанси

Здравеопазването, науката и фармацевтичният бранш ще отчитат най-голям ръст през идните пет години, когато става дума за дигитална трансформация. Секторът на здравеопазването прогресивно възприема технологии за дигитална трансформация като „големи данни“ и анализи, както и облачни изчисления за управление на електронните здравни досиета и здравната информация на пациентите, казват анализаторите.Другият сектор с водеща роля по отношение на дигиталната трансформация е финансовият – банки, финансови услуги и застраховане. В този бранш клиентите изискват незабавен достъп до своите сметки и подробности за транзакциите, а организациите се стремят да им предоставят въпросните удобства по най-бързия и удобен начин. За банките и другите доставчици на финансови услуги автоматизирането на много дейности е едно от големите предимства на решенията за цифрова трансформация.

Като цяло използването и управлението на решения за цифрова трансформация в секторите на здравеопазването, науката и финансите разкрива огромни перспективи за растеж за интеграторите на услуги, фирмите за изследвани и консултации, както и доставчиците на хардуерна интеграция.

В облака или локално?

Без съмнение от фундаментално значение за дигиталната трансформация са облачните технологии и тяхното разпространение ще е основен фактор за бързия растеж на пазара. Предлагането на авангардни и надеждни облачни решения е цел за много доставчици на услуги за цифрова трансформация, казват анализаторите.

Основните предимства на облачните системи включват лесно внедряване, ниски разходи за внедряване, лесен достъп и възможност за лесно надграждане. През прогнозния период се очаква облачният сегмент да нараства с най-голям среден годишен темп на растеж измежду всички ниши на пазара на цифрова трансформация.Все пак и решенията за локална дигитална трансформация имат своето значение. Те се възприемат от различни бизнеси поради по-добрия контрол и управление на данните. Докато крайните потребители, които се интересуват главно от разходите и сигурността, са склонни да избират облачните платформи, локалните решения за дигитална трансформация пък предлагат мащабируемост и гъвкавост.

САЩ – най-големият пазар

Очаква се Северна Америка да има най-голям пазарен дял в бизнеса с решения за цифрова трансформация. Това се дължи донякъде на присъствието на големи, добре развити икономики като Канада и САЩ, но също така и на инвестициите в иновации и научноизследователска и развойна дейност.

Това, че Северна Америка ще е най-големият пазар що се касае до цифровата трансформация, не значи, че ще е и на-бързо развиващият се, става ясно от данните на Markets and Markets. По време на прогнозния период регионът ще расте средно с по 18% годишно.

Коментар