Китай компенсира с роботи намаляването на работната сила

Броят на индустриалните роботи в Китай нараства с бързи темпове
(снимка: CC0 Public Domain)

Миналата година във фабриките на Китай са инсталирани почти толкова индустриални роботи, колкото в целия останал свят. Това потвърждава ангажимента на страната да увеличи производствения си капацитет въпреки намаляващото население в трудоспособна възраст.

През 2021 г. доставките на промишлени роботи за Китай са нараснали с 45% спрямо предходната година, надхвърляйки 243 хиляди единици, съобщи Уол Стрийт Джърнъл, позовавайки се на актуални данни на Международната федерация по роботика.

Една от причините за бързата автоматизация на Китай е желанието на правителството да намали изоставането от водещите западни страни по отношение на роботизацията на производствените процеси. Съществена роля играе фактът, че населението на Китай застарява и съответно предлагането на работна ръка намалява, а заплатите растат.

Средната почасова производителност на труда в Китай през 2021 г. е била 1/4 от тази в страните от Г-7 и една пета от тази в САЩ, по данни на Conference Board. Освен това растежът на производителността в Китай напоследък се забави. След като в периода 2000-2010 г. този показател растеше средно с 9% годишно, сега се очаква нараства със 7,4% годишно през следващото десетилетие.Китайските младежи предпочитат да работят в разрастващия се сектор на услугите вместо в производството. Международната организация на труда изчислява, че около 147 милиона души са били заети в производствения сектор на Китай през 2021 г. спрямо пика от 169 милиона през 2012 г. През същия период заетостта в сектора на услугите е нараснала с 32% до около 365 милиона души.

Заводската автоматизация също ще позволи на фабриките да извършват по-сложни операции, които изискват по-голяма прецизност. Но въпреки растежа на сектора на роботиката в Китай, повечето от инсталираното там оборудване е произведено в чужбина, най-вече в Япония.

Коментар