В Китай изграждат гравитационна батерия от комунален клас

Гравитационна батерия ще осигурява 100 мегаватчаса за жителите на Шанхай (рендер: EnergyVault.com)

Швейцарският доставчик на гравитационни системи за съхранение на енергия Energy Vault обяви, че ще реализира в Китай пет проекта с общ капацитет за съхранение от 2 GWh.

Компанията посочи, че проектите ще разчитат на нейната система EVx – гравитационна технология за съхранение на енергия – и че ще си партнира с американската Atlas Renewable Energy, китайската неправителствена организация EIPC, китайската телекомуникационна компания China Tianying и някои провинциални и местни власти.

През февруари 2022 г. Energy Vault и Atlas Renewable подписаха споразумение за лицензиране и лицензионни възнаграждения за внедряване на технологията за гравитационно съхранение на енергия в Китай, което последва капиталова инвестиция от $50 милиона в компанията. Двете фирми незабавно започнаха изграждане на първата система от 100 MWh край Шанхай, в квартал Пудонг. Работата стартира през март 2022 г.

Системата за съхранение EVx на Energy Vault е сравнима с помпено-акумулиращите водноелектрически централи. Тя използва възобновяема енергия от мрежата, когато производството е в изобилие, за да задвижва двигатели, които повдигат 30-тонни блокове на кула с кран с шест рамена. Когато в мрежата има нужда от повече енергия, блоковете се спускат, задвижвайки генератори, за да произвеждат нужното електричество.

Технологията е аналогична на ПАВЕЦ, но подходяща за изграждане в региони, лишени от водни обекти. Според компанията, при тази технология може да се говори за „нулево влошаване на капацитета за съхранение“ чрез тежките блокове, които могат да останат в повдигнато положение за неограничен период от време.Композитните блокове са разработени в сътрудничество с мексиканската Cemex, използвайки местна почва на местата, където фирмата изгражда своите системи за съхранение. Влагат се и други материали, като например рециклирана въглищна пепел, отпадъчни продукти от минни операции и изведени от експлоатация перки на вятърни турбини. EVx кулата има 35 години технически живот, тдърдят инженерите на фирмата.

Коментар