Телекомите по света си подават ръка

И в САЩ, подобно на Канада, телеком-операторите ще си помагат в случай на природни бедствия или технически аварии (снимка: CC0 Public Domain)

Когато наблюдаваме съперничеството между пазарни играчи от една и съща сфера, особено на силно конкурентен пазар като този в САЩ, трудно можем да си представим дружба между тях. Точно това обаче се случва в Северна Америка в последните месеци. В същото време европейските телекоми настояват „Big Tech” да финансира част от разходите им за изграждане на телекомуникационна инфраструктура. А в Азия някои оператори вече отчитат, че 60% от потребителската им база е прехвърлена на 5G абонамент.

Докато някои американски щати се превиват под стихийните ветрища на урагана Иън, Федералната комисия по комуникациите утвърди правила, въвеждащи в сила доброволно споразумение между клетъчните оператори от 2016 г. То предвижда фирмите да си помагат взаимно в случаи на срив на мрежите по време на природни или кибер-бедствия.

Сътрудничество в трудни моменти

Инициативата за задължителното реагиране при бедствия (MDRI) изисква всички мобилни оператори с клетъчна мрежа – тоест такива, които притежават и управляват собствена мрежова инфраструктура – да сключат споразумения за взаимопомощ с други подобни оператори. Това следва да помогне на гражданите да имат достъп до жизненоважни комуникации в случаите на бедствия – тогава, когато свързаността е най-нужна всъщност.Решението на комисията в САЩ става факт малко след друго подобно споразумение в Канада. То бе сключено след мащабен срив на мрежата на един от най-големите оператори там, Rogers. Проблемът остави без връзка със света милиони граждани и то не за кратко – някои бяха офлайн повече от денонощие. След този случай държавните органи се намесиха и накараха операторите да се споразумеят за роуминг и други видове взаимопомощ при аварийни ситуации.

Сега новата регулация в САЩ включва разпоредби, според които: телекомуникационните гиганти трябва да осигурят роуминг свързаност на своите потребители, където е възможно, в ситуации на бедствие; да „насърчават взаимопомощта по време на извънредни ситуации;“ да подпомагат общинските усилия за възстановяване.

Доскоро имаше подобен регламент в САЩ, който обаче беше на доброволни начала. Договорката можеше да става задължителна само в определени ситуации, с решение на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации.

Новото правило в САЩ влиза в сила на 31 октомври. Операторите, които изискването касае, ще имат шест месеца, за да се приведат в готовност да изпълняват задълженията си съгласно нормата. Малките оператори ще имат допълнителни три месеца.

В ЕС настояват „Big Tech” да плаща

През това време в Европа телекомите продължават да настояват „Big Tech“ да съфинансира изграждането на мрежите им. Европейската асоциация на операторите на телекомуникационни мрежи (ETNO) за пореден път призова големите технологични компании – и особено видеостриймърите – да плащат за своя дял от интернет инфраструктурата.

Изявление от миналата седмица, подписано от 16 шефове на телекомуникационни компании от целия континент, призовава Европейската комисия да приеме политики, даващи приоритет на устойчивостта на планетата и телекомуникационната индустрия. В документа се твърди, че двете цели за устойчивост са взаимопреплетени, тъй като по-добрата цифрова инфраструктура ще намали натиска върху физическите ресурси.

Операторите казват, че от тях се иска да свършат цялата тежка работа, за да финансират и изградят мрежовата инфраструктура. Но като се има предвид, че се задават проекти за метапространство и 5G, те твърдят, че е несправедливо да се очаква да плащат сами за всичко това. „Вярваме, че най-големите генератори на трафик трябва да дадат справедлив принос за значителните разходи, които в момента налагат на европейските мрежи“, се посочва в документа. „В допълнение, справедливият принос би изпратил ясен финансов сигнал за стриймърите във връзка с нарастването на данните, свързано с използването им на оскъдни мрежови ресурси“, се посочва в документа.ETNO написа подобно писмо през ноември 2021 г., когато за първи път недвусмислено си поиска „Big Tech“ да плаща за мрежите. Подобно мнение заяви по-късно и GSMA. Според нейните данни, Alphabet, Meta, Netflix, Apple, Amazon и Microsoft заедно представляват 57 процента от целия мрежов трафик в света – съответно и 57 процента от глобалните печалби, добити чрез „веригата на стойността на интернет-бизнеса“.

Азия с фокус върху 5G

През това време азиатските телекоми усърдно работят в посока 5G. Китай е безспорен лидер и вече има 1,4 миилона клетки от пето поколение. Плановете на страната са до края на годината броят им да се увеличи до 2 милиона. 500 милиона души в страната вече са потребители на 5G. В частност, China Telecom вече отчита, че 60% от потребителите й са прехвърлени на 5G абонаменти. „Закъснелите“ като Индия също полагат усилия да ускорят разгръщането на петото поколение мрежи.

Коментар