Следващата 5G вълна: 6 ключови тенденции

Потребителите на 5G прекарват все повече време в услуги, свързани с метавселената
(снимка: Ericsson)

Мрежите от пето поколение (5G) вече проправят пътя към метапространството, е изводът в новия доклад на Ericsson, базиран на най-голямото досега проучване, което шведската компания прави регулярно сред потребителите в световен мащаб.

Навлизането на 5G в много части на света преодолява крайъгълния камък от ранни потребители към масово възприемане на технологията, сочи анализът на Ericsson ConsumerLab 5G. Докладът подчертава нарастващия ангажимент на потребителите към 5G и техните очаквания от следващото поколение технология.Наречен “5G: Следващата вълна”, докладът разглежда въздействието, което 5G е имала върху потребителите, които ползват технологията от по-рано, и измерва намерението на абонатите, които все още не ползват 5G, да възприемат технологията, както и техните свързани очаквания. Докладът прогнозира, че поне 30 процента от потребителите на смартфони възнамеряват да се абонират за 5G през следващата година.

В сравнение с потребителите на 4G, потребителите на 5G прекарват средно един час на седмица повече в услуги, свързани с метавселената, като игри във виртуални светове и разширена реалност (AR). Половината от потребителите на 5G, които вече използват услуги, свързани с разширена реалност (XR), вярват, че AR приложенията ще преминат от смартфони към XR хедсети до две години.

Докладът обхваща промените в поведението, предизвикани от обединяването на дигитални услуги в 5G плановете на телеком доставчиците – особено увеличеното използване на подобрено видео и приложения за добавена реалност (AR). Докладът също така разглежда скоростта на масовото възприемане на 5G, дали потребителските изисквания са удовлетворени и свързаните с 5G промени в поведението на смартфоните – и тяхното въздействие върху мрежовия трафик.

„Интересно е да се отбележи, че 5G се очертава като важен инструмент за ранните потребители да възприемат услуги, свързани с метавселената, като общуване, игри и купуване на цифрови артикули в интерактивни 3D платформи за виртуални игри. Времето, прекарано в приложения за добавена реалност от потребителите на 5G също се е удвоило през последните две години“, казва Джасмит Сингх Сети, ръководител на Ericsson ConsumerLab.

Докладът прогнозира, че потребителите на 5G с опит в използването на функционалности за разширена реалност (XR) вероятно ще бъдат първите, които ще прегърнат бъдещите устройства, тъй като са по-позитивни за потенциала на очилата за смесена реалност. Половината от потребителите на 5G, които вече използват услуги, свързани с XR, всяка седмица смятат, че AR приложенията ще преминат от смартфони към XR устройства през следващите две години, в сравнение с една трета от потребителите на 4G, които поддържат това мнение.

“5G: следващата вълна” – шест ключови тенденции

Възприемането на 5G ще бъде устойчиво на инфлация: Най-малко 510 милиона потребители в 37 пазара вероятно ще приемат 5G през 2023 г.

Взискателна следваща вълна от потребители: Следващата вълна от 5G потребители има високи очаквания за производителността на 5G, особено мрежовото покритие, в сравнение с ранните потребители, които се интересуват от новите услуги, активирани от 5G.

Възприемането за наличност на 5G се очертава като нов еталон за удовлетвореност сред потребителите. Географското покритие, покритието на закрито/външно място и покритието на горещите точки на събиране са по-важни за изграждане на възприятие сред потребителите, отколкото покритието на населението.

5G увеличава използването на подобрено видео и добавена реалност. През последните две години времето, прекарано в AR приложения от потребителите на 5G, се е удвоило до два часа на седмица.

Моделите за осигуряване на приходи от 5G ще се развиват: 6 от 10 потребители очакват 5G предложенията да преминат отвъд по-големия обем данни и скорости към персонализирани мрежови възможности при поискване за специфични нужди.

Възприемането на 5G определя пътя към метавселената. Средно потребителите на 5G вече прекарват един час повече на седмица в услуги, свързани с метапространството, отколкото потребителите на 4G. Те също така ще консумират два часа повече видео съдържание седмично на мобилни устройства, 1,5 часа от които ще бъдат на AR/VR очила до 2025 г.Повече от 49 000 потребители в 37 държави са интервюирани в изследването на Ericsson ConsumerLab 5G. Обхватът на проучването е представителен за мненията на около 1,7 милиарда потребители по света, включително 430 милиона 5G абонати, подчертават от компанията.

Коментар