Смартфоните могат да предсказват риска от смърт

Телефоните ни могат да заменят тракерите при прогнозиране на продължителността на живота (снимка: CC0 Public Domain)

Смартфонът на почти всекиго от нас вероятно вибрира няколко пъти на ден с различни известия – съобщения от приятели, плащания по банкови сметки, предупреждения за времето. Но в бъдеще може да има друг вид известие, идващо от смартфона: съобщение от приложение, което предвижда риска от смърт през следващите години.

Ново проучване, публикувано в PLOS Digital Health, установи, че пасивното проследяване на данни за движение чрез сензорите на смартфоните може ефективно да предвиди петгодишния риск от смърт за дадено лице – с около 70% точност. Изследването се основава на голям брой доказателства, показващи корелации между скоростта на ходене и общото здраве.За да постигнат точни прогнози за здравето и смъртността, досегашните проучвания обикновено изискваха от участниците или да носят специализирани фитнес тракери 24/7, или да завършат „тестове за анализ на походката“ в лабораторни условия. Новото проучване обаче стъпва на идеята, че данните за движение, събрани чрез сензорите в обикновените смартфони, могат да бъдат достатъчни, за да се направят точни прогнози.

Изследователите са разгледали голям набор от данни, обхващащ 100 000 участници от UK Biobank. Хората са носели фитнес-тракери по една една седмица, като експериментът е провеждан в продължение на пет години. Според изследователите, данните за интензитета на движение, събрани от фитнес-тракерите, са аналогични на данните, които могат да бъдат събрани от смартфоните в джобовете на хората.

Пак според изследователите, данните могат да бъдат събрани от всякакъв вид телефони, дори и семпли и евтини модели. Използвайки данни само от шест минути на ден за проследяване на интензивността на ходене, предсказващият алгоритъм може да предложи оценки на риска от смъртност за пет години, които са толкова точни, колкото тези, събрани от носимите устройства или по-сложно клинично тестване на походката.

„Това е особено важно за целите на справедливостта в здравеопазването, като се има предвид, че популациите с най-висок здравен риск често разполагат с най-малко ресурси – така че хората, които е най-вероятно да имат евтини телефони, а не носими устройства, биха се възползвали най-много от лесната оценка“, казват изследователите.„Телефонните приложения могат да записват шест минути последователно ходене по време на ежедневния живот, след което да изчисляват прогнозни модели за стратификация на риска чрез анализ на популацията“, поясняват учените в доклад за резултатите от изследването.

Коментар