Безопасността на безжичните технологии остава „в мъгла“

Глобален екип от учени отново оспори безопасността на текущите норми на безжично излагане на радиочестотно излъчване (снимка: CC0 Public Domain)

Международната комисия за биологичните ефекти на електромагнитните полета (ICBE-EMF) оспори безопасността на текущите норми на безжично излагане на радиочестотно излъчване (RFR) и призова за независима оценка на въздействията.

Според екипа, американската Федерална комисия по комуникациите (FCC) и Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) са пренебрегнали или неуместно са отхвърлили стотици научни изследвания, документиращи неблагоприятни ефекти върху здравето при експозиции под праговата доза, заявена от тези агенции, пише в аргументацията. Докладът беше публикувано в сп. Environmental Health под заглавие „Научните доказателства обезсилват здравните предположения, лежащи в основата на определянето на границите на излагане на радиочестотно излъчване от FCC и ICNIRP: последици за 5G“.Авторите твърдят, че прагът, основан на научните данни от 80-те години на миналия век – преди мобилните телефони да станат повсеместни – е грешен и тези граници на експозиция, базирани на въпросния праг, не защитават адекватно работниците, децата, хората с електромагнитна свръхчувствителност и обществеността от излагане към нейонизиращото лъчение от безжичното предаване на данни.

„Много проучвания показват оксидативни ефекти, свързани с излагането на радиочестотна вълна с нисък интензитет, и значителни неблагоприятни ефекти, включително кардиомиопатия, канцерогенност, увреждане на ДНК, неврологични разстройства, повишена пропускливост на кръвно-мозъчната бариера и увреждане на сперматозоидите“, обяснява д-р Роналд Мелник, председател на Комисията и бивш старши токсиколог в американската Национална програма по токсикология към Националния институт по здравни науки за околната среда.

„Тези ефекти трябва да бъдат разгледани в ревизирани здравни насоки за безопасната експозиция. Освен това предположението, че 5G милиметровите вълни са безопасни поради ограниченото проникване в тялото, не отхвърля необходимостта от проучвания за въздействие върху здравето“, допълва той.

„Множество солидни изследвания върху радиацията на мобилни телефони при хора са открили повишен риск от мозъчни тумори,“ казва д-р Ленарт Хардел, професор от университетската болница Йоребро в Швеция и автор на повече от 100 статии за нейонизиращото лъчение. „Те се подкрепят от ясни доказателства за канцерогенност на същите типове клетки, открити при изследвания върху животни“.

Комисията смята, че е необходима независима оценка, основана на научни доказателства, като се обърне внимание на знанията, натрупани през последните 25 години, за да се установят по-ниски граници на експозиция. Комисията също така призовава за извършване на здравни проучвания преди всяко бъдещо разгръщане на 5G мрежи.Международната комисия за биологичните ефекти на електромагнитните полета е основана от съветниците на Международния апел на учените за ЕМП – петиция, подписана от повече от 240 учени, които са публикували над 2000 статии за ЕМП, биология и здраве. „Комисарите одобриха препоръките на апела за защита на общественото здраве и здравето на околната среда,“ посочи Елизабет Кели, управляващ директор на Комисията.

Коментар